O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę i strategię działania, zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. 


Wartości Grupy ORLEN


Szanowni Państwo,

wspólnie i konsekwentnie budujemy na międzynarodowym rynku innowacyjny i konkurencyjny Koncern multienergetyczny. Wierzymy, że liczy się nie tylko to, co osiągamy, lecz również to, w jaki sposób działamy.

Nasza misja: „Z natury napędzamy przyszłość odpowiedzialnie” odzwierciedla założenia i cele określone w strategii ORLEN2030. Realizujemy je zgodnie z credo: „ORLEN. Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie”. Wszystkie nasze działania opieramy na fundamentalnych wartościach Grupy ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia i Niezawodność. One dają nam siłę do rozwoju, do efektywnego i odważnego realizowania strategii. Misja, credo i wartości wyrażają nasze wspólne przekonania oraz pomagają wykorzystać pełny potencjał Grupy ORLEN.

ORLEN jest uznaną marką na świecie. Nasze indywidualne działania wspólnie określają kim jesteśmy jako firma i jak widzi nas świat. Naszym obowiązkiem jest szanowanie tego dziedzictwa i budowanie jeszcze silniejszej pozycji Grupy ORLEN.

Wspólne wartości od lat są ogniwem łączącym nas w prowadzeniu etycznego biznesu oraz współpracy. Decyzja o przyjęciu wspólnego Kodeksu etyki w całej Grupie ORLEN wzmacnia pozycję Koncernu jako spójnej i silnej organizacji.

Kluczowe przy tym jest zachowanie konsekwentnej postawy w procesie wdrażania zapisów Kodeksu Etyki do standardów postępowania. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich pracownikach, w szczególności na kadrze kierowniczej. To właśnie liderzy dają przykład własnym postępowaniem. Ich nienaganna postawa czyni zapisy Kodeksu etyki wiarygodnymi
i akceptowalnymi. Kadra zarządzająca tworzy warunki, które pozwalają pracownikom podejmować odpowiedzialne decyzje. Przełożony jest naturalnym i najbliższym kontaktem w sprawach etycznych.

Zależy nam na zaufaniu jak najszerszego grona interesariuszy, w szczególności naszych pracowników, klientów oraz partnerów biznesowych. Dlatego działamy w oparciu o nasze wartości i zgodnie z etycznymi standardami oraz przepisami prawa. Nasza kultura organizacyjna oparta o wartości decyduje o naszym sukcesie rynkowym i daje solidne podstawy do dalszego rozwoju.

Wierzę, że wspólne wartości oraz najwyższe standardy etyki biznesowej i osobistej pomogą nam podejmować właściwe decyzje i dokonywać trafnych wyborów w codziennej pracy zawodowej.

 

Z wyrazami szacunku
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu ORLEN S.A.