DLA BIZNESU

Współpraca franczyzowa


Zawarcie umowy franczyzowej z ORLEN oznacza dołączenie do najbardziej rozpoznawalnej i największej w Europie Środkowej sieci stacji. Oferujemy współpracę zarówno inwestorom planującym otwarcie nowej stacji paliw, jak i przedsiębiorcom już prowadzącym obiekt i chcącym włączyć go do sieci ORLEN.

Nasza sieć franczyzowa liczy obecnie ponad 440 obiektów zarządzanych przez ponad 330 partnerów.

Franczyzobiorcy, będący częścią sieci detalicznej koncernu, otrzymują narzędzia zwiększające ich konkurencyjność – zarówno w stosunku do stacji należących do innych dużych operatorów, jak i do obiektów niezależnych, niezrzeszonych w zorganizowanej i zarządzanej sieci.

ORLEN przekazuje partnerom własne know-how oraz popartą wieloletnim doświadczeniem, sprawdzoną w praktyce, koncepcję biznesową prowadzenia stacji paliw w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego. Przez cały okres współpracy zapewniamy stałą opiekę menedżerów sprzedaży działających w strukturach koncernu oraz doradztwo biznesowe.

Każdy z franczyzobiorców, korzystając z naszych doświadczeń, wiedzy oraz doradztwa, zachowuje jednocześnie niezależność gospodarczą działając we własnym imieniu i na własny rachunek.

Uczestnictwo we Franczyzowej Sieci Stacji Paliw ORLEN zapewnia także szereg innych korzyści:

 • dostęp do unikalnej i wieloaspektowej wiedzy dotyczącej prowadzenia stacji paliw, popartej wieloletnim doświadczeniem,
 • zweryfikowanej w praktyce koncepcji biznesowej skutecznie sprawdzającej się w zmiennych warunkach otoczenia rynkowego,
 • paliwa najwyższej jakości pod marką EFECTA oraz paliwa premium pod najlepiej rozpoznawalną marką VERVA, dostępne w największej w kraju sieci terminali paliw,
 • atrakcyjne warunki zakupu paliw w odniesieniu do cen oraz odroczonego terminu płatności,
 • zewnętrzną oraz wewnętrzną identyfikację wizualną stacji - jednolitą dla całej detalicznej sieci sprzedaży paliw (koszt prac w tym zakresie ponosi ORLEN),
 • projekt umeblowania sali sprzedaży stacji zapewniający maksymalizację przychodów ze sprzedaży oraz wprowadzenie i stosowanie nowoczesnych zasad merchandisingu,
 • korzystanie z jednolitych standardów obsługi klientów oraz usług świadczonych na stacjach,
 • zapewnienie korzystania z nowoczesnego systemu informatycznego, wspomagającego oraz ułatwiającego proces zarządzania stacją paliw,
 • uczestnictwo w opracowanych przez koncern programach lojalnościowych dla klientów indywidualnych (VITAY), rabatowych (BIZNESTANK) oraz przedsiębiorców (FLOTA), a także obsługę międzynarodowych kart paliwowych (DKV, UTA, E-100),
 • udział pracowników stacji w organizowanych przez koncern szkoleniach, w szczególności w zakresie standardów obsługi klienta,
 • uczestnictwo stacji paliw w licznych akcjach promocyjnych i reklamowych jednolitych dla całej sieci ORLEN,
 • silne wsparcie rozwoju oferty pozapaliwowej (w tym gastronomicznej) poprzez wdrożenie bardzo dobrze rozpoznawalnej oraz cenionej wśród klientów oferty konceptów gastronomicznych Stop.Cafe / O!Shop oraz umowy o współpracy w zakresie centralnej dystrybucji towarów pozapaliwowych,
 • możliwość skorzystania z usługi doradztwa biznesowego realizowanej przez wewnętrznego konsultanta z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Zasady dostępu do Sieci Franczyzowej są jednolite dla wszystkich przedsiębiorców:

 • wyrażających gotowość współpracy z ORLEN S.A. na zasadach określonych w umowie franczyzowej, m.in. w zakresie wyłącznej sprzedaży na stacji paliw produkowanych przez ORLEN S.A.,
 • wyrażających gotowość sprzedaży produktów pozapaliwowych wg zasad obowiązujących w ORLEN S.A.,
 • wyrażających gotowość świadczenia usług określonych w umowie franczyzowej według standardów obowiązujących w ORLEN S.A.,
 • spełniających kryteria doboru lokalizacji dla stacji franczyzowej.

 • Lokalizacja stacji powinna odpowiadać założeniom ORLEN S.A. dotyczącym funkcjonowania sieci detalicznej ORLEN S.A. oraz zapewniać odpowiedni potencjał sprzedaży paliw.
 • Sytuacja prawna nieruchomości: Umowa franczyzowa może zostać zawarta z przedsiębiorcą posiadającym tytuł prawny do nieruchomości tj. prawo własności, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem.

Kontakt w sprawie współpracy

Dział Wsparcia Zarządzania Siecią​

Adres: ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Telefon: 24 256 61 69

E-mail: franczyza@orlen.pl

Formularz należy wypełnić i przesłać skan na adres franczyza@orlen.pl

Kontakt dla poszczególnych województw

Artur Papierniak

Zespół Zarządzania i Rozwoju DOFO - Region Zachód

Telefon: 665 553 969

Województwa:

 • zachodniopomorskie, 
 • pomorskie, 
 • kujawsko-pomorskie, 
 • lubuskie, 
 • wielkopolskie, 
 • łódzkie, 
 • dolnośląskie, 
 • opolskie, 
 • śląskie.

Rafał Obarzanek

Zespół Zarządzania i Rozwoju DOFO - Region Wschód

Telefon: 609 162 575

Województwa:

 • warmińsko-mazurskie,
 • podlaskie, mazowieckie,
 • lubelskie,
 • świętkorzyskie,
 • małopolskie,
 • podkarpackie.