Innowacje

Ekosystem innowacji

Innowacje ORLEN to nasza odpowiedź na wyzwania związane z globalną transformacją energetyczną. Dotyczą one zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji czy cyfryzacji. Zdefiniowane w Strategii Technologii i Innowacji cele, realizujemy poprzez narzędzia pozyskiwania nowych technologii w modelu open innovation - ORLEN Skylight accelerator, ORLEN VC oraz Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Innowacje

ORLEN Skylight accelerator

Jeśli masz interesujące rozwiązanie, prowadzisz startup i szukasz partnera biznesowego, z którym chcesz wspólnie rozwijać i skalować swoją technologię, dołącz do naszego programu.


Strategia Technologii i Innowacji

Strategia Technologii i Innowacji jest dokumentem wychodzącym od założeń strategicznych Grupy ORLEN. Obejmuje zarówno projekty obecnie realizowane, planowane do realizacji, długoletnie plany rozwojowe Koncernu, jak i rekomendowane nowe kierunki badań i działania w obszarze rozwoju technologii i innowacji.

NEON

ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzą program grantowy NEON, w którym przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe.

Digitalizacja

Uruchomiliśmy Program Digitalizacji, którego celem jest promowanie w organizacji rozwiązań opartych na najnowszych technologiach oraz wsparcie projektów z największym potencjałem ekonomicznym i środowiskowym.

Nasze wdrożenia

Od wielu lat realizujemy projekty innowacyjne. Poznaj te, które wypracowaliśmy ze startupami.

ORLEN VC

Wspieramy i rozwijamy nowe technologie, które w przyszłości mogą wspomóc naszą działalność lub stworzyć nowe produkty i usługi dla klientów Grupy ORLEN.

Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe powstało aby sprostać wyzwaniom strategii ORLEN2030, w tym transformacji energetycznej i intensywnemu rozwojowi Grupy ORLEN. To miejsce przyjazne nowym ideom, badaniom i testom, a także środowisku, produkujące zieloną energię ze słońca i wiatru.