REMIT

Pilne Komunikaty Rynkowe ORLEN

Zgodnie z Rozporządzeniem(UE) Nr 1227 / 2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2011 r.w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT)oraz wytycznymi Agencji ds.Współpracy Organów Regulacji Energetyki(ACER) ORLEN S.A podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące planowanych i nieplanowanych odstawień jednostek wytwórczych, a także planowanych i nieplanowanych zmniejszeń zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego.

W przypadku jakichkolwiek problemów z wyświetlaniem się informacji na stronie https://remit.orlen.pl ważne komunikaty rynkowe są również dostępne na stronie http://gpi.tge.pl.

Dodatkowo informujemy, że na platformie informacyjnej ENTSO-E na stronie https://transparency.entsoe.eu udostępniane są wiadomości o niedyspozycyjności jednostek wytwórczych.