Zrównoważony rozwój

Rzecznik do spraw społeczności lokalnych

Zależy nam, aby przedstawiciele społeczności lokalnych mieli możliwość swobodnego zgłaszania uwag, opinii i wątpliwości dotyczących działalności naszej spółki. Rzecznik ds. społeczności lokalnych prowadzi dialog i dba o wysoką jakość relacji opartych na partnerstwie, uczciwości, szacunku i zaufaniu.

Skontaktuj się z Rzecznikiem

Możesz skorzystać z formularza kontaktowego, wysłać e-mail lub tradycyjny list na adres:


Wioletta Urbańska, Rzecznik ds. społeczności lokalnych, Biuro Relacji z Otoczeniem.
ORLEN, ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa,

 

Na wszystkie pytania odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

Wymagania dotyczące zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu niezbędnych informacji, które umożliwią sprawne rozpatrzenie Państwa zgłoszenia:

 • dane kontaktowe:  
  • imię i nazwisko,
  • nazwa instytucji (jeśli dotyczy),
  • adres do korespondencji tradycyjnej lub adres e-mail, 
  • numer telefonu;
 • szczegółowy opis zgłoszenia,
 • wszelkie dokumenty, które mogą być istotne i pomocne w wyjaśnieniu sprawy,
 • jeśli zgłoszenie zawiera propozycje usprawnień – wskazanie stanu aktualnego, istniejących trudności oraz stanu postulowanego i opis ewentualnych proponowanych rozwiązań usprawniających,
 • informację czy sprawa była wcześniej do nas zgłaszana oraz adresata i sposób załatwienia sprawy.