O Firmie

Pracownicy

Naszym pracownikom zapewniamy godne i przyjazne warunki pracy. Relacje wewnątrz firmy oraz z jej otoczeniem opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach, dialogu, współpracy i zaangażowaniu wszystkich w kształtowanie kultury zgodnej z wartościami firmy.


Troska o pracowników

Nasz zespół otrzymuje szeroki pakiet świadczeń socjalnych, m.in. dofinansowanie do wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, a także partycypację w kosztach zajęć rekreacyjno-sportowych i rehabilitacyjnych.

Emerytowani pracownicy

Naszym wieloletnim pracownikom oferujemy szeroki pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.​​