Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje


Raporty bieżące

 • Nr 2/2022 12-01-2022

  Zakończenie prac dotyczących wdrożenia środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 1/2022 12-01-2022

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o zgodzie na zawarcie umów dotyczących wdrażania środków zaradczych wynikających z warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A. oraz umowy ramowej dotyczącej nabycia stacji paliw na Słowacji oraz Węgrzech

 • Nr 54/2021 29-12-2021

  Wydłużenie terminu obowiązywania listu intencyjnego dotyczącego CCGT w Gdańsku

 • Nr 53/2021 20-12-2021

  Nowy termin zakończenia inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

 • Nr 52/2021 20-12-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej nowego terminu zakończenia inwestycji rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

 • Nr 51/2021 17-12-2021

  Umowa kredytowa pomiędzy PKN ORLEN S.A. a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

 • Nr 50/2021 15-12-2021

  Porozumienie z ORLEN Południe S.A. w sprawie uzgodnienia kierunkowego sposobu sfinansowania zadań inwestycyjnych

 • Nr 49/2021 15-12-2021

  Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących inwestycji w ORLEN Południe S.A.

 • Nr 48/2021 29-11-2021

  Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C

 • Nr 47/2021 26-11-2021

  Rejestracja zmian Statutu PKN ORLEN S.A.

 • Nr 46/2021 19-11-2021

  Terminy przekazywania raportów okresowych PKN ORLEN S.A. w 2022 roku

 • Nr 45/2021 12-11-2021

  Wydłużenie terminu na realizację środków zaradczych w związku z planowanym przejęciem przez PKN ORLEN S.A. kontroli nad Grupą LOTOS S.A.

 • Nr 44/2021 28-10-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 3. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

 • Nr 43/2021 27-10-2021

  Umowa na budowę instalacji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 42/2021 08-10-2021

  Inwestycja „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 41/2021 08-10-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody na realizację inwestycji „Bottom of Barrel” w zakładzie produkcyjnym ORLEN Lietuva w Możejkach

 • Nr 40/2021 30-09-2021

  Budowa jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 39/2021 30-09-2021

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej budowy jednostki HVO w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

 • Nr 38/2021 31-08-2021

  Porozumienie między PKN ORLEN S.A. a ENERGA S.A. dotyczące finansowania elektrowni CCGT w Grudziądzu

 • Nr 37/2021 29-07-2021

  Dane finansowe PKN ORLEN S.A. za 2. kwartał 2021 roku wg segmentów działalności

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter