Relacje inwestorskie

Raporty i publikacje

Raporty bieżące

 • 39/2024 19-06-2024

  Zgoda Rady Nadzorczej ORLEN S.A. na zbycie akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Grupą LOTOS S.A. i PGNiG S.A.

 • 38/2024 19-06-2024

  Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zgody Zarządu ORLEN S.A. na zbycie akcji własnych zatrzymanych po połączeniu z Grupą LOTOS S.A. i PGNiG S.A.

 • 37/2024 18-06-2024

  Odwołanie Pana Piotra Wielowieyskiego ze składu Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

 • 36/2024 12-06-2024

  Pan Marek Balawejder oraz Pan Artur Osuchowski zostali powołani do Zarządu ORLEN S.A.

 • Nr 35/2024 28-05-2024

  Projekty uchwał na ZWZ ORLEN S.A. zwołane na 25 czerwca 2024 roku

 • Nr 34/2024 28-05-2024

  Zwołanie ZWZ ORLEN S.A. na dzień 25.06.2024 roku

 • Nr 33/2024 22-05-2024

  Dane finansowe ORLEN S.A. za 1. kwartał 2024 roku wg segmentów działalności

 • 32/2024 15-05-2024

  Oddalenie apelacji w sprawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały NWZ Grupy LOTOS S.A.

 • 31/2024 15-05-2024

  Zmiana terminów publikacji raportów okresowych ORLEN S.A. w 2024 roku

 • 30/2024 14-05-2024

  Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej ORLEN S.A.

 • 29/2024 14-05-2024

  Oddalenie pozwu o stwierdzenie nieistnienia uchwały NWZ PGNiG S.A.

 • 28/2024 25-04-2024

  Pan Piotr Wielowieyski został powołany do Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

 • 27/2024 24-04-2024

  Propozycja Zarządu ORLEN S.A. dotycząca podziału zysku netto Spółki za 2023 rok

 • 26/2024 16-04-2024

  Zmiany w Zarządzie ORLEN S.A.

 • 25/2024 12-04-2024

  Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

 • 24/2024 10-04-2024

  Zmiany w Zarządzie ORLEN S.A.

 • 23/2024 10-04-2024

  Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

 • 22/2024 08-04-2024

  Przewidywane księgowe zdarzenia jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

 • 21/2024 27-03-2024

  Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

 • 20/2024 13-03-2024

  Przewidywane księgowe zdarzenie jednorazowe wpływające istotnie na dane finansowe 2023 roku wykazywane w sprawozdaniach finansowych za 2023 rok

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.