Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na surowce. To strategia rozwoju, która umożliwia wzrost dobrobytu przy jednoczesnym zmniejszeniu i optymalizacji zużycia zasobów.

Biznes był do tej pory zamknięty w linearnym modelu produkcji i konsumpcji, zaspakajanej jedynie poprzez zakup dóbr trwałego użytku. Obecnie zaczynają obowiązywać modele współdzielenia i współodpowiedzialności. Firma jako właściciel produktu będzie za niego odpowiedzialna od jego zaprojektowania po utylizację. Obowiązek recyklingu spoczywa w tej chwili na producencie oraz konsumencie.

Produkt jako usługa ułatwi to zadanie i wpisuje się w zasady gospodarki o obiegu zamkniętym, a dodatkowo umożliwia obniżenie kosztów zaspokajania potrzeb. Zamiast kupować dobra trwałego użytku zapłacimy, tylko za korzystanie z nich, a w tym wspierać nas będą narzędzia cyfrowe.

 

Grupa ORLEN już dzisiaj wdraża szereg rozwiązań recyklingu ograniczając odpady, zwłaszcza substancji niebezpiecznych, i produkty nie nadające się do recyklingu wybierając surowce biologiczne, wtórne i te powstające jako produkty uboczne. 

Do 2030 roku Grupa ORLEN będzie posiadała instalacje recyklingu o mocy do 400 tys. ton rocznie. Dzięki tym inwestycjom koncern będzie w stanie realizować recykling ze stałych odpadów komunalnych w celu uzyskania nowych półproduktów i produktów petrochemicznych. 

Aktualności