O Firmie

Kontakt

Biuro Prasowe w Warszawie

Edyta Olkowicz - Rzecznik Prasowy
Tel. +48 609 298 098

Tel: +48 609 175 736

Pytania

Pytania dot. mediów do Biura Prasowego prosimy kierować na adres: media@orlen.pl

Biuro Prasowe w Płocku

Tel: +48 605 604 444

Informacje z regionów
Proszę o informacje z następujących tematów

Klauzula informacyjna

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: PKN ORLEN S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.

2. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  • przesyłanie informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. z wykorzystaniem serwisów informacyjnych funkcjonujących w PKN ORLEN S.A., w których się Pan/Pani zarejestrował/-a w tym w ramach Biuletynu Biura Prasowego PKN ORLEN S.A.,
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane przez Panią/Pana do PKN ORLEN S.A. pocztą elektroniczną, obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń 

4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 powyżej jest:

  • zgoda na przesyłanie informacji handlowych droga elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu kontaktu, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu odwołania zgody, o której mowa w pkt. 4 lit. a, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesyłania informacji nt. działalności PKN ORLEN S.A. oraz udzielenia odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość.

7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgłoszenia do otrzymywania Biuletynu,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.