Dla biznesu

Dotacje

Dla biznesu

Instrument "Łącząc Europę" (CEF)

O wsparcie mogą zabiegać firmy z sektrora transportowego, energetycznego i technologii cyfrowych. 

Dla biznesu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Program finansuje obszar badań, rozwoju i innowacji.

Dla biznesu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIŚ)

Program wspiera gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu i adaptację do nich oraz transport i bezpieczeństwo energetyczne.

Dla biznesu

Projekty finansowane ze środków krajowych

Tu znajdziesz projekty i inicjatywy dofinansowane ze środków budżetu państwa.