DLA BIZNESU

Gaz ziemny

Grupa ORLEN jest aktywnym graczem na polskim i europejskim rynku gazu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu portfelem gazu ziemnego w Polsce i w Czechach. Gwarantujemy bezpieczeństwo dostaw poprzez kontrakty zawarte z największymi krajowymi i europejskimi dostawcami gazu. Ponadto, w celu pozyskania własnych źródeł gazu ziemnego i ropy naftowej, realizujemy szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w Polsce i za granicą.

Przez lata nabywania doświadczenia w obszarze handlu gazem ziemnym, zbudowaliśmy w ORLEN zespół kompetentnych i zaangażowanych pracowników, których wiedza i umiejętności pozwolą nam na przygotowanie atrakcyjnych rozwiązań dla naszych klientów.

Sprzedaż i doradztwo

Nasze siły sprzedażowe składają się z ludzi, którzy swoje wieloletnie doświadczenie na rynku gazu ziemnego zdobywali w największych firmach z tej branży. Nie tylko sprzedajemy, ale przede wszystkim doradzamy w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań z punktu widzenia klienta.

Zarządzanie portfelem i trading

Posiadamy rozbudowane funkcje tradingowo - zakupowe. Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem TGE.

Pracownicy naszego Biura mają wieloletnie doświadczenie w optymalizacji zakupów gazu ziemnego, zarządzania portfelem gazowym oraz analiz rynku gazu. Naszą wiedzę i doświadczenie wykorzystujemy w przygotowaniu atrakcyjnych produktów i usług dla naszych klientów.

Dyspozycja i bilansowanie

Dysponujemy rozbudowanymi funkcjami dyspozycyjnymi, które działają w systemie 24/7. Doświadczenie jakie zdobyliśmy przez lata w realizacji fizycznych dostaw do naszych instalacji zasilanych gazem ziemnym (rafineria w Płocku, elektrociepłownia we Włocławku) daje naszym klientom gwarancję w pełni profesjonalnej obsługi dyspozycyjnej.

Naszą misją jest wykorzystanie doświadczenia, wiedzy oraz kompetencji naszego zespołu do tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań na rynku gazu.​​

ORLEN oferuje konkurencyjne warunki dostaw oraz szeroki zakres produktów i usług:

Produkt Standardowy, typu „BASELOAD”

Produkty typu bazowego, notowane na TGE lub GPL o płaskim profilu dostawy z dostawą w punkcie wirtualnym i fizycznym, w tym:

 • Produkt standardowy o cenie stałej,
 • Produkt standardowy o cenie stałej wyznaczanej na podstawie transz wskazanych przez klienta,
 • Produkt standardowy z ceną indeksowaną.

Produkt Kompleksowy typu „FULL SUPPLY”

Produkty niestandardowe dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów z dostawą w punkcie fizycznym i wirtualnym, odpowiadające profilowi zużycia gazu (sezonowość, nierównomierność poboru) oraz wymaganej elastyczności, w tym:

 • Produkt o cenie stałej, oferowany w ramach dostaw kompleksowych,
 • Produkt z ceną indeksowaną, oferowany w ramach dostaw kompleksowych.

Produkt typu „MARKET ACCESS”

Produkt umożliwiający Klientowi kształtowanie profilu dostaw w oparciu o predefiniowane produkty, zabezpieczając tym samym wolumen na dany okres dostawy, w tym:

 • Produkt umożliwiający kształtowanie profilu dostaw w oparciu o predefiniowane produkty z dostawą w punkcie wirtualnym.

Ponadto oferujemy:

 • możliwość dołączenia klienta do grupy bilansującej ORLEN S.A. dzięki czemu możliwa jest minimalizacja lub unikniecie kar za niezbilansowanie określonych w IRiESP,
 • świadczenie całodobowej usługi dyspozytorskiej na rzecz klientów,
 • składanie nominacji i renominacji, kontakt z operatorami, jak również usługi dodatkowe takie jak: dokonywanie alokacji operatywnych i rozliczeniowych za klientów, optymalizacja przepływów gazu i mocy umownych, prognozowanie zapotrzebowania,
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zakupu ziemnego i zarządzania portfelem gazowy.

Procedura Zmiany Sprzedawcy

Biuro Handlu Gazem oferuje załatwienie wszelkich formalności związanych z procedurą zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, na podstawie upoważnienia od odbiorcy.

W przypadku zainteresowania ofertą sprzedaży gazu, zapraszamy do kontaktu​.​

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane współpracą w zakresie hurtowego obrotu gazem ziemnym.

W swojej ofercie możemy zaproponować:

 • Sprzedaż gazu w Punkcie Wirtualnym na zasadach market-access,
 • Produkty typu base, jak również produkty elastyczne,
 • Indeksację cen do Towarowej Giełdy Energii lub Trading Hub Europe.

Strefa klienta

ORLEN S.A. posiada następujące zwolnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf w obrocie paliwami gazowymi:

Lp. Rodzaj zwolnienia ORLEN S.A. Data i sygnatura decyzji
1.
​Obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej Decyzja z dnia 21 grudnia 2012 roku sygn. DPK-4222-3(2)/2012/J
2. Obrót hurtowy paliwami gazowymi na rynku OTC Decyzja z dnia 13 marca 2013 roku sygn. DRR-4222-5(3)/2013/JBi
3. Obrót skroplonym gazem LNG Decyzja z dnia 9 lipca 2013 roku sygn. DRR-4222-18(2)/2013/MKol
4. Obrót sprężonym gazem ziemnym CNG Decyzja z dnia 23 lipca 2013 roku sygn. DRR-4222-23(2)/2013/MKol
5. Obrót detaliczny gazem sprzedawanym do operatorów systemu przesyłowego, systemów dystrybucyjnych, magazynowych, skraplania i regazyfikacji gazu na ich potrzeby własne Decyzja z dnia 24 października 2013 roku sygn. DRR-4222-35 (7)/2013/MKo4
Lp.     Rodzaj koncesji ORLEN S.A. Data i sygnatura decyzji PDF
1.
    Koncesja na obrót paliwami gazowymi Decyzja z dnia 30.04.2003 roku, Nr OPG/88/554/W/2/2003/MJ ważną do dnia 31.12.2025 roku Pobierz
2.     Koncesja na obrót paliwami gazowymi z zagranicą Decyzja z dnia 17.06.2003 roku, Nr OGZ/12/554/W/2/2003/AS ważną do dnia 31.12.2025 roku. Pobierz

ORLEN S.A. dopełnia wszelkich formalności niezbędnych do przeprowadzenia Procedury Zmiany Sprzedawcy.

Zapraszamy do kontaktu.

Wszelkie informacje dotyczące usługi biletowej znajdują się na stronie internetowej PGNiG


Masz pytania?

ORLEN S.A.
Biuro Handlu Gazem
ul. Bielańska 12
00-093 Warszawa

E-mail: sprzedaz.gaz@orlen.pl

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z zasadami określonymi w Informacji o Zasadach Przetwarzania Danych w Ramach Współpracy Biznesowej, której treść jest dostępna pod linkiem