Zrównoważony rozwój

Zrównoważona mobilność

Grupa ORLEN będzie kompleksowo rozbudowywać infrastrukturę produkcyjno-dystrybucyjną i promować rozwój rynku elektromobilności, wodoru i paliw alternatywnych.

Chcemy wdrożyć ambitną międzynarodową strategię rozwoju elektromobilności, której celem jest zajęcie pozycji lidera elektromobilności w Polsce i Czechach do 2030 oraz zajęcie mocnej pozycji w Niemczech i selektywne działania w pozostałych krajach. Naszą strategię zrealizujemy poprzez budowę 10 tys. punktów ładowania do 2030 roku.

Nasze ładowarki przyczynią się do stworzenia międzynarodowej sieci wielostanowiskowych HUBów ładowania wzdłuż tras TEN-T w Polsce i w krajach ościennych. Jako koncern multienergetyczny dążymy do wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej również w zakresie elektromobilności i będziemy wzmacniać naszą ofertę oraz wsparcie dla konsumentów w postaci dedykowanych aplikacji i usług.

Grupa ORLEN wspiera również dekarbonizację sektora transportu poprzez wodór, który może być wykorzystany zwłaszcza w transporcie miejskim, dalekosiężnym i kolejowym. Wraz ze strategią wodorową, Grupa ORLEN planuje w 2030 roku być liderem we wdrażaniu mobilności wodorowej w Europie Środkowej i produkować 19 kt wodoru o jakości automotive. Wodór stanie się dostępnym paliwem dzięki rozbudowie sieci tankowania wodorem do poziomu 100 stacji zlokalizowanych w Polsce, w Czechach i na Słowacji.

Grupa ORLEN, zasilona zasobami Grupy PGNiG, dąży również do rozbudowy swojej pozycji na rynku innych paliw alternatywnych wykorzystanych w transporcie – CNG i LNG – i prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie paliw syntetycznych.

Dla biznesu

Elektromobilność

Grupa ORLEN inwestuje w elektromobilność poprzez rozwijanie sieci i budowę infrastruktury dla klientów zewnętrznych oraz ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

Zrównoważony rozwój

Wodór

Wodór jest jednym z kluczowych elementów dekarbonizacji. Ze względu na potencjał energetyczny i minimalną emisyjność, jego popularność rośnie na całym świecie.

Aktualności