O firmie

Napędzamy przyszłość. Odpowiedzialnie.

ORLEN to zintegrowany koncern multienergetyczny, prowadzący działalność głównie w Europie Środkowej. Dostarczamy energię i paliwa dla ponad 100 mln ludzi w państwach Europejskich, a nasze nowoczesne produkty są sprzedawane w więcej niż 100 krajach na sześciu kontynentach.

Działalność firmy obejmuje zarówno wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, jak i przetwórstwo i sprzedaż produktów naftowych, a także wytwarzanie i dystrybucję energii. Jednym z kluczowych elementów misji ORLEN jest pełnienie roli lidera procesu transformacji energetycznej w regionie. Stawiamy sobie za cel wdrażanie innowacyjnych, czystych i zrównoważonych technologii, koncentrując się w szczególności na nisko- i bezemisyjnym wytwarzaniu energii. Uwzględnianie perspektywy długoterminowej wpisuje się w strategiczny cel ORLEN, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Do końca 2030 roku planujemy zainwestować ponad 80 mld dolarów w strategiczne projekty, z czego około 40% przeznaczymy na zielone inwestycje, m.in w takich obszarach, jak morska i lądowa energetyka wiatrowa, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność, technologie wychwytu, wykorzystywania i składowania CO2 (CCUS), zielony wodór i paliwa syntetyczne.

Nasza wizja

Nowe technologie, trendy środowiskowe i konsumenckie zmieniają świat, w którym żyjemy i prowadzimy biznes. Traktujemy je jako szansę, by wspólnie z naszym otoczeniem rozwijać zrównoważony model działalności, stając się tym samym liderem transformacji energetycznej w Europie Środkowej. 

Strategia zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla wszystkich działań Grupy ORLEN do 2030 roku. Jego główne kierunki obejmują minimalizację wpływu na klimat, ochronę środowiska naturalnego, a także dbanie o dobre warunki pracy w Grupie, współdziałanie z lokalnymi społecznościami i odpowiedzialne zarządzanie.

Strategia ORLEN2030

Nisko- i zeroemisyjna energetyka oraz czyste i efektywne technologie produkcji wytyczają drogę transformacji Grupy ORLEN do 2030 roku. Rozwój nowych obszarów działalności uwzględnia zmiany technologiczne, trendy środowiskowe i konsumenckie. Realizacja strategii doprowadzi do dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów Koncernu, wpisując się w długofalowy cel osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Poznaj ORLEN

Rafineria

Moce przerobu ropy naftowej
ORLEN2022 ≈42 mln ton/rok
ORLEN2030 ≈42 mln ton/rok
Produkcja biopaliw
ORLEN2022 ≈0,3 mln ton
ORLEN2030 >3 mln ton

Petrochemia

Udział specjalistycznych produktów petrochemicznych w portfelu
ORLEN2022 ≈16%
ORLEN2030 ≈25%
Moc zainstalowana w recyklingu
ORLEN2022
ORLEN2030 0,3-0,4 mln ton

Energetyka

Moc zainstalowana w OZE, w tym w energetyce wiatrowej i słonecznej
ORLEN2022 0,7 GW
ORLEN2030 >9 GW
Moc zainstalowana w źródłach gazowych
ORLEN2022 1,7 GW
ORLEN2030 ≈4 GW

Detal

Liczba stacji paliw na rynkach w Europie Środkowej
ORLEN2022 >3 100
ORLEN2030 >3 500
Liczba stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych
ORLEN2022 ≈600
ORLEN2030 >10 000

Wydobycie

Wolumen wydobycia gazu
ORLEN2022 ≈8 mld m3
ORLEN2030 >12 mld m3
Dostawy LNG do Polski
ORLEN2022 5,8 mld m3
ORLEN2030 ≈15 mld m3

Co robimy?