Dla biznesu

Energia

Własne źródła wytwarzania energii elektrycznej oparte na technologiach niskoemisyjnych i odnawialnych w połączeniu z wieloletnią, zdywersyfikowaną działalnością na rynku polskim i światowym stanowią solidne fundamenty naszej działalności i gwarantują naszym partnerom bezpieczeństwo kontraktów. W naszym portfolio produktowym znajduje się również dystrybucja i obrót ciepłem, które w dużej mierze, podobnie jak energia elektryczna, wykorzystywane jest na własne potrzeby produkcyjne. Spółki Segmentu Energetyka Grupy ORLEN oferują szereg specjalistycznych produktów i usług okołoenergetycznych, które zapewniają naszym klientom optymalizację kosztów.