DLA BIZNESU

Samoobsługowy odbiór produktów

Samoobsługa to system informatyczny pozwalający klientom na samodzielne planowanie odbiorów zakupionych produktów oraz umożliwiający przewoźnikom samoobsługowy odbiór produktów przy użyciu kart magnetycznych na terenie terminali.

Usługa jest dostępna bezpłatnie po podpisaniu umowy lub porozumienia z PKN ORLEN S.A.

Samoobsługa to aplikacja informatyczna do samodzielnego planowania odbiorów produktów na terminalach paliw.

Aplikacja poprzez stronę www umożliwia klientom składanie dyspozycji i upoważnień, tworzenie miejsc przeznaczenia, a także przegląd kontraktów i zleceń oraz bazy podstawowych danych kierowców i pojazdów dysponowanych do przewozu zakupionych produktów.

Dostęp do aplikacji jest bezpłatny i może go otrzymać każdy klient PKN ORLEN S.A. posiadający aktualną umowę handlową na hurtowy zakup produktów paliwowych oraz umowę na korzystanie z aplikacji do planowania odbioru produktów zawartą za pośrednictwem przedstawiciela handlowego.

Link do aplikacji:

Poniżej dokumenty do pobrania:

Informujemy, że każdy przewoźnik świadczący usługi transportowe dla hurtowych klientów PKN ORLEN S.A. musi zawrzeć porozumienie na korzystanie z samoobsługowego systemu odbioru produktów na terminalach.

Aby dopełnić formalności należy wydrukować dokument porozumienia w dwóch egzemplarzach, podpisać i odesłać na adres podany w zakładce „Kontakty” oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Porozumienia. Prosimy również o przesłanie skanu porozumienia na adres: cbok@orlen.pl.

Do porozumienia należy dołączyć czytelnie wypełnione i podpisane wnioski o wydanie Karty Kierowcy i Pojazdu. Wjazd na teren terminali oraz załadunek produktów możliwy jest wyłącznie przy użyciu aktywnych Kart Kierowcy i Kart Pojazdów.

Dokumenty do pobrania:

Formularze aktywne:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z CBOK:

Tel: (24) 365 22 44
Fax: (24) 367 70 90
e-mail: cbok@orlen.pl

Korespondencję papierową prosimy kierować na adres:
PKN ORLEN S.A.
Zespół Obsługi Autocystern i Rozliczeń Wydań (SCB)
Ul. Chemików 7
09-411 Płock​​