O firmie

Fundacja Dorastaj z Nami

Fundacja Dorastaj z Nami od ponad 10 lat udziela pomocy i wspiera dzieci żołnierzy, strażaków, policjantów i ratowników górskich oraz innych funkcjonariuszy służb publicznych, którzy polegli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby w kraju, a także w czasie misji za granicą.


Od marca 2020 roku Fundacja rozszerzyła swoją pomoc na dzieci pracowników ochrony zdrowia walczących z pandemią COVID-19.

Celem działania fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od ich najmłodszych lat (od chwili przyjęcia do fundacji), aż po zakończenie przez nie nauki. Od chwili powstania fundacja objęła opieką już 264 dzieci i nadal przyjmuje nowe.

Fundacja Dorastaj z Nami może pomóc opłacić czesne za przedszkole lub szkołę, zapłacić za internat lub akademik, wspomaga opłaty za zajęcia dodatkowe, pokrywa koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych, korepetycje, kursy, naukę języków obcych, zajęcia sportowe i artystyczne oraz kursy zawodowe. Niesie także pomoc psychologiczną dla swoich podopiecznych i ich rodzin.