O firmie

Fundacja Energa

Fundacja Energa została powołana w 2009 r., a w 2011 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Fundacja Energa realizuje cele wynikające ze Statutu Fundacji. Do głównych celów należy: wspieranie pracowników, ich bliskich i ich rodzin, pomoc poszkodowanym przez los dzieciom oraz wspierającym je organizacjom i instytucjom, ofiarom klęsk żywiołowych, dofinansowywanie zakupów sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie.


Fundacja wspiera inicjatywy ukierunkowane na rozwój nauki, kultury, oświaty i życia religijnego w Polsce. Ponadto wspomaga rozwój publicznych placówek ochrony zdrowia i działalność służb ratowniczych, wspiera inicjatywy, których celem jest leczenie i opieka nad chorymi dziećmi i młodzieżą. Rok 2020 był szczególny w działaniach Fundacji. Znaczna część środków została przekazana na wsparcie walki z COVID-19.

W 2020 r. Fundacja Energa pomogła 76 osobom prawnym, 299 osobom fizycznym, w tym 55 pracownikom. Łączna kwota wsparcia dla pracowników to ponad 542 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na różnego rodzaju rehabilitacje, leczenie (w tym terapie, operacje, zakup leków oraz diagnostykę) oraz na zakup wózków inwalidzkich i sprzętów specjalistycznych, potrzebnych m.in. w procesie rehabilitacji. Ponadto wydano 1,3 mln zł na walkę z COVID-19.

Więcej informacji na stronie fundacji.