Zrównoważony rozwój

Strategia dekarbonizacji

Realizacja inwestycji dekarbonizacyjnych

W 2020 roku PKN ORLEN, jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W ramach dochodzenia do tego celu, do 2030 roku koncern o 20% zredukuje emisje CO2 z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33% CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. 

PKN ORLEN zamierza objąć pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Do 2030 roku koncern zainwestuje ponad 25 mld zł w projekty, które umożliwią redukcję oddziaływania na środowisko i otwarcie na nowe modele biznesowe. Strategia neutralności emisyjnej została oparta na filarach biznesowych, w których PKN ORLEN już obecnie posiada szerokie doświadczenie i silną pozycję rynkową.

W ramach budowy nowych obszarów biznesowych koncern będzie skupiał się na rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł wytwarzania, w tym przede wszystkim mocy wiatrowych oraz fotowoltaiki. Grupa ORLEN będzie rozwijała również technologie wodorowe oraz rozbudowywała sieć dystrybucji paliw alternatywnych. Inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym.

W ciągu najbliższych lat ORLEN zrealizuje szereg projektów zwiększających efektywność energetyczną i zmniejszającą emisyjność obecnie istniejących aktywów produkcyjnych. W nowych projektach wykorzystywane będą najlepsze i najbardziej efektywne emisyjnie technologie, włącznie z wychwytywaniem dwutlenku węgla (CCU i CCS).

Strategia dekarbonizacji

Efektywne zakłady

Ograniczenie emisji CO2 w rafinerii i petrochemii do 2030 r. o 20% na obecnych aktywach
Efektywność energetyczna poprzez wymianę urządzeń na instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych
Rozwój technologii wychwytywania, utylizacji i składowania (CCU i CCS) dwutlenku węgla

Czysta energia

Czołowy producent nisko- i zeroemisyjnej energii w Polsce

- 33% emisji CO2/MWh do 2030 r.

Inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe

Iwestycje w OZE na lądzie i fotowoltaikę oraz w wysokoefektywne CCGT

Niskoemisyjne paliwa

5 dużych inwestycji w produkcję biopaliw
Biokomponenty paliw: HVO, co-HVO, UCOME, bioetanol lingocelulozowy, biometan
Stacje paliw alternatywnych: wodór, EV, CNG i LNG

Zielone finansowanie

ORLEN regularnym emitentem zielonych obligacji i obligacji zrównoważonego rozwoju
ORLEN to marka konkurencyjna w warunkach Zielonego Ładu
Ponad 120 mld zł przychodów - silna pozycja finansowa i wiarygodny partner

Aktualności