Zrównoważony rozwój

Energetyka odnawialna

Kluczowy element transformacji energetycznej

Strategia Grupy ORLEN do 2030 roku zakłada, że kluczowym obszarem rozwoju będzie energetyka oparta głównie o odnawialne źródła energii. W 2030 roku spodziewane jest osiągnięcie >9 GW mocy odnawialnej (2023 rok: >0,8 GW) głównie przez szybki rozwój morskich i lądowych aktywów wiatrowych i fotowoltaicznych.

Plany dotyczące budowy nisko- i zeroemisyjnych mocy energetycznych opieramy na najbardziej efektywnych technologiach, umożliwiających modernizację tego segmentu działalności.

Najważniejsze obecnie projekt OZE to budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1 200 MW. Morskie farmy wiatrowe stanowią jeden z najważniejszych kierunków rozwoju nie tylko naszego Koncernu, ale i całej polskiej gospodarki. Pomimo tego, że jest to nowy obszar naszej działalności, farma wiatrowa Baltic Power jest najbardziej dynamicznie rozwijanym projektem w polskiej części Bałtyku. Doświadczenie zdobyte w organizacji łańcucha dostaw chcemy wykorzystywać także przy kolejnych tego typu projektach.

ORLEN planuje również kolejne projekty w zakresie lądowych farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. 

Spółka Grupy ORLEN

Baltic Power

Już w 2024 roku rozpoczniemy budowę morskiej farmy wiatrowej o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili w czystą energię elektryczną nawet milion gospodarstw domowych.

Spółka Grupy ORLEN

Energa Green Development

Spółka koncentruje się na kompleksowym przygotowaniu projektów inwestycyjnych OZE od pozyskania prawa do gruntu, poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, aż do przekazania inwestycji do eksploatacji.

Aktualności