Zrównoważony rozwój

Ślad węglowy organizacji

Zgodnie ze strategią ORLEN2030 i celu Net Zero do 2050 roku, Grupa ORLEN corocznie raportuje swój ślad węglowy, który pozwala na obliczenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych w trzech zakresach. Publikujemy informacje na temat własnych emisji, tych generowanych przez dostawców oraz emisji związanych z użyciem produktów przez końcowych odbiorców. Emisje za lata 2019-2022 obejmujące całą Grupę ORLEN włącznie z byłymi GK LOTOS i GK PGNiG wg kryterium kontroli operacyjnej zostały zaraportowanie w grudniu 2023 roku.

Podsumowanie

CO2, CH4 i N2O

Emisja 2022
[t CO2e]

CO2 w t CO2e

CH4 w t CO2e

N2O w t CO2e

28 304 582

27 409 971

773 659

93 926

Emisja 2021
[t CO2e]
CO2 w t CO2e  CH4 w t CO2e  N2O w t CO2e 
27 279 480 26 306 303 855 832 83 613

Emisja 2020
[t CO2e]

CO2 w t CO2e

CH4 w t CO2e

N2O w t CO2e

26 458 961

25 588 265

769 422

65 645

Emisja 2019
[t CO2e]

CO2 w t CO2e

CH4 w t CO2e

N2O w t CO2e

27 750 219

26 877 559

759 019

80 322

Podsumowanie

Podsumowanie