Zrównoważony rozwój

Ślad węglowy organizacji

Zgodnie ze strategią biznesową ORLEN2030 i strategią dekarbonizacji do 2050, Grupa ORLEN wprowadziła do raportowania środowiskowego tzw. zakres 3 (scope 3), który pozwala na obliczenie całkowitych emisji gazów cieplarnianych. Publikujemy informacje na temat własnych emisji, tych generowanych przez dostawców oraz emisji związanych z użyciem produktów przez końcowych odbiorców.

Emisje za 2021 oraz 2022 wyniosły 0 ton.

Podsumowanie

Rekalkulacje wykonano na podstawie dostępnych danych. Spółka Rafineria Gdańska, jako następca prawny LOTOS Asfalt i Rafinerii Gdańskiej przed konsolidacją nie była w stanie przekazać wszystkich danych dotyczących Zakresu III za lata 2019-2021.