Relacje Inwestorskie

Akcje i obligacje

Dywidenda

W ramach przyjętej w listopadzie 2020 roku Strategii Grupy ORLEN na lata 2021-2030 polityka dywidendowa zakłada minimum 3,50 PLN na 1 akcję za rok 2020 oraz utrzymanie lub wzrost dywidendy w kolejnych latach.

Dywidenda za rok

Wysokość dywidendy w zł na jedną akcję

Wysokość dywidendy w zł łącznie % zysku netto przeznaczony na dywidendę Dzień prawa do dywidendy

Dzień wypłaty dywidendy

1999 0,05 21 008 856,85 3,30% 31.05.2000 15.06.2000
2000 0,05 21 008 856,85 3,00% 31.05.2001 03.07.2001
2001 0,12 50 421 256,44 20,30% 17.07.2002 01.08.2002
2002 0,14 58 824 799,18 15,40% 01.08.2003 02.09.2003
2003 0,65 278 010 889,65 29,80% 02.08.2004 01.09.2004
2004* 2,13 911 020 299,93 40% 01.08.2005 01.09.2005
1,07 zł/akcję
01.12.2005
1,06 zł/akcję
2005** - - - - -
2006** - - - - -
2007 1,62 692 888 678,82 25,11% 01.08.2008 01.09.2008
2008** - - - - -
2009** - - - - -
2010** - - - - -
2011** - - - - -
2012 1,50 641 563 591,50
30,15% 26.07.2013 13.08.2013
2013 1,44 615 901 047,84
99,71% 16.06.2014 08.07.2014
2014 1,65 705 719 950,65
- *** 16.06.2015 08.07.2015
2015 2,00 855 418 122,00
81,66% 15.07.2016 05.08.2016
2016 3,00 1 283 127 183,00
23,92% 14.07.2017 04.08.2017
2017 3,00 1 283 127 183,00
21,03% 20.07.2018 03.08.2018
2018 3,50 1 496 981 713,50
27,55% 22.07.2019 05.08.2019
2019 1,00 427 709 061,00
8,88% 14.07.2020 28.07.2020
2020 3,50 1 496 981 713,50
- *** 22.07.2021 05.08.2021

* wypłata dywidendy za 2004 rok przez PKN ORLEN S.A. nastąpiła w dwóch ratach: 1 września 2005r i 1 grudnia 2005r.
** Spółka nie wypłaciła dywidendy za lata 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 i 2011.
*** Dywidenda wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysku lat ubiegłych. 


Informacje podstawowe

Dywidenda
Jest to część zysku netto wypracowanego przez spółkę za dany rok obrotowy, jaka przypada do podziału pomiędzy jej akcjonariuszy. Wysokość dywidendy, dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustalają akcjonariusze podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki.

Informacja na temat propozycji Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty prezentowana jest zawsze w rocznym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A.

Rekomendacja Zarządu PKN ORLEN S.A. przedstawiana jest Walnemu Zgromadzeniu Spółki, które podejmuje ostateczną decyzję w tej kwestii.

Dzień prawa do dywidendy
Jest to dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. Tylko osoby posiadające w tym dniu akcje spółki mają prawo do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy.

Dzień wypłaty dywidendy
Jest to dzień, w którym następuje przekazanie dywidendy akcjonariuszom spółki.

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter