06.10.2023

Naukobus ORLENU z wizytą w gminie Stara Biała

Kim był Ignacy Łukasiewicz? Co było jego największym wynalazkiem? Z czego powstaje ropa naftowa? Czy w Polsce mamy kopalnie gazu ziemnego? Odpowiedzi na te i inne pytania mogli usłyszeć uczniowie szkół podstawowych z gminy Stara Biała, którzy wzięli udział w projekcie naukowo-edukacyjnym „ORLEN dobrym sąsiadem” organizowanym przez ORLEN.

W ramach projektu w czterech szkołach podstawowych z gminy Stara Biała zorganizowano jednodniową strefę „ORLEN dobrym sąsiadem”. Na jej terenie pojawił się dwupoziomowy naukobus „Być jak Ignacy” oraz stanowisko z eksperymentami Ignacego Łukasiewicza. Naukobus zaskoczył uczniów ciekawymi i widowiskowymi doświadczeniami. Lekcje poprowadzili edukatorzy, którzy od lat przygotowują aktywności dla dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół.

W ramach projektu każda placówka otrzymała:

  • wizytę mobilnego, dwupokładowego laboratorium na terenie szkoły;
  • wizytę na mobilnej wystawie prezentującej historię wydobycia ropy i gazu i ich zastosowania;
  • udział w pokazie eksperymentów chemicznych w mobilnym laboratorium;
  • lekcję z warsztatami dotyczącą wydobycia ropy i gazu oraz właściwości paliw gazowych;
  • minikonkursy dla uczniów z nagrodami;
  • możliwość wykonania pamiątkowej fotografii z postacią Ignacego Łukasiewicza.

Celem projektu było przybliżenie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych z ropą naftową oraz gazem ziemnym, wydobyciem i wykorzystaniem tych surowców, jak również przekazanie wiedzy na temat dokonań Ignacego Łukasiewicza.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „ORLEN dobrym sąsiadem”, którego beneficjentami są społeczności lokalne sąsiadujące z obiektami i inwestycjami ORLENU. Gmina Stara Biała została objęta tym programem, ponieważ na jej terenie powstaje Kompleks Olefin III - największa europejska inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.

Projekt był realizowany od 2 do 5 października.