06.02.2024

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN zdecydowało o zmianach w Radzie Nadzorczej Spółki. Do nowej 10-osobowej Rady Nadzorczej ORLEN powołanych zostało 9 osób, a na przewodniczącego wybrano Pana Wojciecha Popiołka. Akcjonariusze wyrazili również zgodę m.in. na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland, co stanowi warunek zaradczy prezesa UOKiK przy połączeniu ORLEN z PGNIG.

Akcjonariusze ORLEN zdecydowali, że Rada Nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. W dalszej kolejności wybrano członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego, Tomasza Sójkę i Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN wybrany został prof. Wojciech Popiołek, który funkcję tę obejmie 7 lutego br.

Wyrażona została także zgoda na zbycie 100 proc. udziałów w spółce Gas Storage Poland w Dębogórzu, która jest operatorem magazynów gazu. Natomiast same magazyny nadal będą pozostawały własnością Grupy ORLEN. Nabywcą udziałów, zaakceptowanym przez urząd antymonopolowy, będzie operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System.

Akcjonariusze koncernu zgodzili się także na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci m.in. magazynów do PGNiG Upstream Polska. Ma to nastąpić 1 lipca 2024 roku. Podejmowane działania mają zwiększyć efektywność ekonomiczną wykorzystania aktywów przejętych przez ORLEN po połączeniu z PGNiG oraz Grupą LOTOS. W ramach pierwszego etapu do PGNiG Upstream Polska przeniesione zostaną m.in. magazyny stanowiące element systemu wydobycia gazu, natomiast w ramach drugiego etapu - magazyny stanowiące element systemu magazynowania gazu ziemnego.

Zgodę Akcjonariusze wyrazili także na zbycie nieruchomości w gminie Stara Biała i w Płocku, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ORLEN Olefiny należącej do Grupy ORLEN. Jest to związane z kontynuacją rozbudowy Kompleksu Olefiny III - największej inwestycji petrochemicznej w Europie w ciągu ostatnich 20 lat oraz procesem pozyskiwania finansowania dla niej.

Szczegółowe informacje dotyczące uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ORLEN dostępne są na korporacyjnej stornie internetowej spółki w zakładce Relacje Inwestorskie.