Zobacz także:
Koncesje

PKN ORLEN S.A. posiada następujące zwolnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z obowiązku przedkładania do zatwierdzania taryf w obrocie paliwami gazowymi:
  
Lp. Rodzaj zwolnienia PKN ORLEN S.A. Data i sygnatura decyzji
 1 ​Obrót paliwami gazowymi na giełdzie towarowej Decyzja z dnia 21 grudnia 2012 roku sygn. DPK-4222-3(2)/2012/J
 2 Obrót hurtowy paliwami gazowymi na rynku OTC Decyzja z dnia 13 marca 2013 roku sygn. DRR-4222-5(3)/2013/JBi
 3 Obrót skroplonym gazem LNG Decyzja z dnia 9 lipca 2013 roku sygn. DRR-4222-18(2)/2013/MKol
 4 Obrót sprężonym gazem ziemnym CNG Decyzja z dnia 23 lipca 2013 roku sygn. DRR-4222-23(2)/2013/MKol
 5 Obrót detaliczny gazem sprzedawanym do operatorów systemu przesyłowego, systemów dystrybucyjnych, magazynowych, skraplania i regazyfikacji gazu na ich potrzeby własne Decyzja z dnia 24 października 2013 roku sygn. DRR-4222-35 (7)/2013/MKo4

Lp. Rodzaj koncesji PKN ORLEN S.A. Data i sygnatura decyzji PDF
 1 Koncesja na obrót paliwami gazowymi Decyzja z dnia 30.04.2003 roku, Nr OPG/88/554/W/2/2003/MJ ważną do dnia 31.12.2025 roku Pobierz [1.68 MB]
 2 Koncesja na obrót paliwami gazowymi z zagranicą Decyzja z dnia 17.06.2003 roku, Nr OGZ/12/554/W/2/2003/AS ważną do dnia 31.12.2025 roku. Pobierz [1.11 MB]

Zmiana OPG PKN OrlenZmiana OPG PKN Orlen.pdf [544 KB]

Zmiana OGZ PKN OrlenZmiana OGZ PKN Orlen.pdf [618 KB]

NASZE MARKI