Relacje Inwestorskie

Akcje i obligacje

Rating

Według definicji rating kredytowy jest to ocena ryzyka, która określa zdolność danego podmiotu,np. kraju, miasta, samorządu, przedsiębiorstwa czy banku, do obsługi długu zaciągniętego w drodze emisji papierów dłużnych, czyli krótko ujmując - ocena ryzyka niewypłacalności. Stanowi ona swego rodzaju skondensowaną informację o kondycji finansowej i ekonomicznej ocenianego podmiotu, odczytywaną przez rynek na podstawie skali właściwej dla danej agencji ratingowej.

ORLEN oceniany jest obecnie przez dwie wyspecjalizowane niezależne agencje ratingowe:

 

Fitch Moody's
Długoterminowy rating Spółki w walucie krajowej BBB+ A3
Długoterminowy rating Spółki w walucie obcej BBB+
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie krajowej BBB+ -
Rating niepodporządkowanego niezabezpieczonego długu Spółki w walucie obcej BBB+ A3
Krajowy rating długoterminowy AA+(pol) -
Perspektywa ratingu Stabilna Stabilna
Data nadania ratingu 7 styczeń 2002 18 lipiec 2007
Data ostatniej zmiany ratingu 9 listopad 2022 27 październik 2022
Data ostatniego przeglądu ratingu 5 marzec 2024 20 maja 2024

Rating ORLEN jest obecnie na poziomie inwestycyjnym. Przyznane oceny przez agencje ratingowe Moody`s  i Fitch to odpowiednio A3 (perspektywa stabilna) i BBB+ / AA+(pol) (perspektywa stabilna), co wskazuje na silną i stabilną pozycję firmy. 


Metodologia agencji ratingowych


Raporty agencji ratingowych

Kontakt do Biura Relacji Inwestorskich

tel. +48 24 256 81 80

e-mail: ir@orlen.pl

Kontakt do ORLEN w Portfelu

tel: 801 167 536 (stacjonarny, 801 1 ORLEN)

e-mail: owp@orlen.pl

Zapisz się na newsletter

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN S.A.. z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: ORLEN S.A.). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu otrzymywania Newslettera. Szczegółowe zasady przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się pod linkiem: Dane osobowe.