wykonawcy zewnętrzni

Wymagania bezpieczeństwa

Obszar bezpieczeństwa pracy ORLEN jest regulowany przez ustawodawstwo krajowe, wewnętrzne uregulowania korporacyjne, a także normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji czynności operacyjnych.

Funkcjonujący od lat Kompleksowy System Prewencji obejmuje wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu: bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pożarowego oraz ratownictwa chemicznego i jest podstawą opracowanych standardów będących częścią Regulaminu – Wymagań Ogólnych Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ORLEN, załączanego do umów.

Przedmiotowe wymagania zawarte zostały w dokumentach do pobrania.