wykonawcy zewnętrzni

Wymagania bezpieczeństwa

Obszar bezpieczeństwa pracy ORLEN jest regulowany przez przepisy Unii Europejskiej oraz krajowe, instrukcje, a także normy i zasady, które wynikają z dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej realizacji czynności operacyjnych. Funkcjonujący od lat Kompleksowy System Prewencji obejmuje wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu: bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa procesowego, bezpieczeństwa pożarowego oraz ratownictwa chemicznego i jest podstawą opracowanych standardów będących częścią Regulaminu Bezpieczeństwa Pracy załączanego do umów. Przedmiotowe wymagania zawarte zostały w dokumentach do pobrania.