07.03.2024

Dialog społeczny na temat budowy Kompleksu Olefiny III

Mieszkańcy Płocka oraz powiatu płockiego uczestniczyli w cyklu spotkań informacyjnych dotyczących budowy Kompleksu Olefiny III. Eksperci ze strony inwestora, którym jest ORLEN, oraz wykonawcy projektu czyli Hyundai Engineering i Técnicas Reunidas, mówili o realizowanym przedsięwzięciu oraz odpowiadali na pytania uczestników spotkań.

W cyklu ogólnodostępnych spotkań ze społecznością lokalną, organizowanych w ciągu kilku dni lutego w różnych lokalizacjach i dogodnych porach dnia, omówiono potencjał przedsięwzięcia dla gospodarki krajowej, ale także dla rynku lokalnego. Uczestnicy dowiedzieli się o postępach w budowie i zaangażowaniu firm krajowych oraz lokalnych, a także o szansach rozwojowych dla interesariuszy lokalnych. Podczas spotkań każdy mógł zadać nurtujące go pytanie i poruszyć każdy temat związany z budową Kompleksu Olefiny III, a eksperci szczegółowo wyjaśniali wszystkie kwestie.

Mieszkańcom przybyłym na spotkanie przedstawiono również główne standardy środowiskowo – społeczne i dokumenty, na podstawie których realizowana jest inwestycja. Omówiono m.in. analizę wpływu inwestycji na najbliższe otoczenie, Plan Zaangażowania Interesariuszy (Stakeholder Engagement Plan), ocenę wpływu społecznego (Social Impact Assesment) oraz analizę wpływu na prawa człowieka (Human Rights Impact Assessment).

Uczestnicy spotkań dowiedzieli się także m.in. o opracowanym raporcie oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Omówiono także działania prospołeczne prowadzone na terenie powiatu płockiego i w Płocku. O sprawach związanych z zachowaniem standardów środowiskowych mówili menedżerowie Biura Ochrony Środowiska, natomiast o tych dotyczących standardów bezpieczeństwa na budowie mówił przedstawiciel Działu BHP i Koordynacji Produkcji.

W celu zapewnienia odpowiedzi na wszelkie zawiadomienia, pytania i skargi – w szczególności pochodzące od osób reprezentujących społeczność lokalną – wprowadzono specjalny formularz kontaktowy umieszczony na stronie dotyczącej realizacji budowy Olefin III, który zaprezentowano podczas spotkań. Na spotkaniach obecna była także rzecznik ds. społeczności lokalnych.

ORLEN, będąc firmą odpowiedzialną społecznie, przekaże Starostwu Powiatowemu w Płocku i Gminie Stara Biała blisko 142 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na przyspieszenie wykonania inwestycji w komunikacyjną sieć drogową na terenie gminy. Natomiast gmina Stara Biała zobowiązała się, że ponad 75 mln zł darowizny od koncernu ORLEN przeznaczy na przebudowę drogi łączącej zakład produkcyjny z drogą wojewódzką nr 559. Zdaniem samorządowców budowa nowego układu komunikacyjnego zwiększy komfort korzystania z okolicznych dróg.