13.10.2023

ORLEN nagradza uczestników Rajdu ,,Brwileńska Ostoja”

Realizując program „ORLEN dobrym sąsiadem”, spółka ufundowała nagrody dla dzieci i młodzieży z gminy Stara Biała, uczestników XII Rajdu Miejscami Pamięci Narodowej ,,Brwileńska Ostoja”, który odbył się 7 października. Celem imprezy była popularyzacja historii regionu oraz edukacja ekologiczna.

Rajd rozpoczął się i zakończył w leśniczówce w Brwilnie. Rywalizacja odbyła się w dwóch kategoriach: na trasie open liczącej 4,8 km i na trasie „har(d)cerskiej”, której długość wynosiła 13,2 km. Każda drużyna musiała dotrzeć do oznaczonych na mapie punktów kontrolnych.

W trakcie wędrówki uczestnicy wykonywali zadania związane m.in. z: historią Polski i znajomością terenów gminy, pierwszą pomocą przedmedyczną czy orientacją w terenie. Na koniec imprezy uczestnicy posprzątali las.

Zwycięzcą rajdu została ekipa Gromady Zuchowej „Bractwa Białego Wilka”. Drugie miejsce zajął zespół „Łazik” ze Starych Proboszczewic, a trzecie - drużyna z SP w Starej Białej. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali upominki ufundowane przez ORLEN, które z pewnością przydadzą się w dalszych wędrówkach.

Projekt został zrealizowany w ramach programu „ORLEN dobrym sąsiadem”, którego beneficjentami są społeczności lokalne sąsiadujące z obiektami i inwestycjami ORLENU. Gmina Stara Biała została objęta tym programem, ponieważ na jej terenie powstaje Kompleks Olefiny III - największa europejska inwestycja petrochemiczna w Europie w ciągu ostatnich 20 lat.