O firmie

ORLEN Skylight accelerator

Naszym celem jest znalezienie startupów, których rozwiązania odpowiadają na aktualne wyzwania biznesowe.

Nabór zgłoszeń dla V rundy zakończył się 1 sierpnia. Aktualnie pracujemy nad nowymi wyzwaniami technologicznymi. Uruchomienie naboru do VI rundy akceleracyjnej i aktualizacja wyzwań planowane są na IV kwartał tego roku.

Co oferujemy

Poznaj korzyści z udziału w naszym programie akceleracyjnym

Pilotaże wdrożeniowe

Możesz przetestować i skalować swoje rozwiązanie w naszej infrastrukturze.

Partnerstwo strategiczne

Możliwość współpracy komercyjnej po zakończeniu akceleracji.

Finansowanie pilotaży

Sfinansujemy rozwój Twojej technologii.

Wsparcie eksperckie

Dzielimy się wiedza i zapewniamy dostęp do ekspertów i ekosystemu innowacji.


Harmonogram

Program akceleracyjny będzie trwał 24 miesiące. Przewidziane są 3 Demo Days prezentujące zrealizowane wdrożenia technologiczne.


Proces akceleracji

Wyzwania technologiczne (calls) aktualizujemy co dwa miesiące. Proces akceleracji trwa średnio od sześciu do ośmiu miesięcy i jest podzielony na trzy etapy: prezentacja rozwiązania, umowa, pilotaż. Łączny budżet na pilotaże wynosi około 3 mln zł.


FAQ

Masz pytania? Odwiedź sekcję FAQ dotyczącą programu.