O firmie

ORLEN Skylight accelerator

Naszym celem jest znalezienie startupów, których rozwiązania odpowiadają na aktualne wyzwania biznesowe.

Nabór do IV rundy akceleracyjnej zakończył się 31 marca. Aktualnie pracujemy nad nowymi wyzwaniami technologicznymi. Uruchomienie naboru do V rundy akceleracyjnej i aktualizacja wyzwań planowane są na maj.

Co oferujemy

Poznaj korzyści z udziału w naszym programie akceleracyjnym

Pilotaże wdrożeniowe

Możesz przetestować i skalować swoje rozwiązanie w naszej infrastrukturze.

Partnerstwo strategiczne

Możliwość współpracy komercyjnej po zakończeniu akceleracji.

Finansowanie pilotaży

Sfinansujemy rozwój Twojej technologii.

Wsparcie eksperckie

Dzielimy się wiedza i zapewniamy dostęp do ekspertów i ekosystemu innowacji.


Harmonogram

Program akceleracyjny będzie trwał 24 miesiące. Przewidziane są 3 Demo Days prezentujące zrealizowane wdrożenia technologiczne.


Proces akceleracji

Wyzwania technologiczne (calls) aktualizujemy co dwa miesiące. Proces akceleracji trwa średnio od sześciu do ośmiu miesięcy i jest podzielony na trzy etapy: prezentacja rozwiązania, umowa, pilotaż. Łączny budżet na pilotaże wynosi około 3 mln zł.


FAQ

Masz pytania? Odwiedź sekcję FAQ dotyczącą programu.