30.08.2023

Sprzęt ratujący życie od ORLENU dla gminy Stara Biała

Fundacja ORLEN sfinansowała zakup ośmiu defibrylatorów AED dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Stara Biała. Każde z tych urządzeń jest wyposażone w funkcję doradcy RKO – głosowy ciąg poleceń, które na bieżąco, w trakcie obsługi, prowadzą ratownika przez cały proces defibrylacji.

Jednostki OSP dbają o bezpieczeństwo społeczności lokalnych i najczęściej dojeżdżają jako pierwsze na miejsce zdarzenia. Strażackie remizy to idealne lokalizacje AED, ponieważ ważne jest by urządzenie było łatwo dostępne przez całą dobę.

AED (ang. Automated External Defibrillator) to automatyczny defibrylator zewnętrzny, którego zadaniem jest unormowanie migotania komór serca. Służy do przeprowadzania reanimacji, czyli zabiegu ratującego życie. Wczesna defibrylacja ma kluczowe znaczenie w przypadku zatrzymania krążenia. Wykonana w ciągu trzech minut od utraty przytomności zwiększa szansę na przeżycie o około 50–70%. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, w połączeniu z prowadzoną resuscytacją krążeniowo-oddechową, jest jedynym sposobem na uratowanie życia.

Sprzęt, o łącznej wartości 58 400 zł, został przekazany strażakom 27 sierpnia podczas dożynek gminnych w Białej.