o firmie

Kontakt dla mieszkańców


Zakładowa Inspekcja Ekologiczna – telefon interwencyjny (24) 365 44 99

Pytania i skargi związane z rozbudową Kompleksu Olefin można zgłaszać za pomocą formularza. 

Zgłoszenia drukowane prosimy kierować na adres:

Biuro Intensyfikacji Produkcji Olefin 
ORLEN S.A. 
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Dla dostawców

Jeśli jesteś potencjalnym dostawcą lub kooperantem dla Kompleksu Olefin, wszystkie informacje o możliwościach współpracy znajdziesz na Platformie Zakupowej CONNECT.

Dla kooperantów

W Grupie ORLEN funkcjonuje Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości, umożliwiający przekazywanie zgłoszeń przez osoby świadczące usługi na rzecz spółek Grupy ORLEN, które uzyskały informacje o naruszeniach związanych z pracą.

Zgłoszenia można kierować drogą korespondencyjną na adres:

Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa ORLEN S.A.
„DO RĄK WŁASNYCH”
ul. Chemików 7, 09-411 Płock