22.06.2006

PKN ORLEN sponsorem międzynarodowej konferencji "The Future of European Energy Security"

PKN ORLEN jest sponsorem międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "The Future of European Energy Security", poświęconej analizie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Konferencja odbędzie się 23 czerwca 2006 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Konferencja będzie poświęcona badaniu rozwoju współpracy w zakresie polityki energetycznej w ramach UE. W trakcie konferencji zostaną poruszone tak ważkie problemy jak m.in. analiza narodowych strategii państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa energetycznego czy wspólnotowych regulacji w sektorze energetycznym, a także kwestie związane z budową jednolitego rynku energetycznego. Nacisk zostanie również położony na nowe inicjatywy pojawiające się w obszarze energetycznym jak: Zielona Księga Komisji Europejskiej z marca 2006 roku "Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii" czy propozycja rządu RP podpisania nowego traktatu energetycznego.

Udział w konferencji zapowiedziało wielu znamienitych gości reprezentujących czołowe europejskie grupy badawcze, organizacje zajmujące się badaniem zagadnień bezpieczeństwa energetycznego, a także przedstawiciele świata polityki. Wnioski wypracowane w ramach konferencji powinny pozwolić na sprecyzowanie głównych barier stojących na przeszkodzie w procesie budowania jednolitego rynku energetycznego a także wskazać na możliwe perspektywy odnośnie do rozwoju wspólnej polityki energetycznej UE.

Organizatorem konferencji jest Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera. Partnerem jest Ministerstwo Gospodarki RP oraz Konrad Adenauer Stiftung z siedzibą w Warszawie. Patronem medialnym jest Newsweek Polska. Wszelkie informacje o konferencji znajdują się na oficjalnej www.powerineurope.pl/energy.