26.06.2006

Rezygnacja Pana Dariusza Dąbskiego z funkcji Przewodniczącego Rady

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 czerwca 2006 roku został zawiadomiony o złożeniu przez Pana Dariusza Dąbskiego rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Dariusz Dąbski pełnił tę funkcję od 31 stycznia 2006 roku.

Patrz także: raport bieżący nr 10/2006 z dnia 31 stycznia 2006 roku.