06.06.2006

Strategia PKN ORLEN wśród najbardziej spójnych i przekonujących – wykazuje europejskie badanie EuroMoney

Według ostatniego sondażu przeprowadzonego przez magazyn Euromoney, PKN ORLEN uznany został za firmę o najbardziej spójnej strategii działania wśród przedsiębiorstw i instytucji z branży paliwowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Koncern wyprzedził takie firmy, jak: węgierski MOL, austriacki OMV, rosyjski Gazprom i Sibnieft.

Tegoroczny ranking był drugą edycją badania przeprowadzanego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wyniki zostały opracowane na podstawie sondażu skierowanego do 61 europejskich instytucji i analityków. Respondenci poproszeni zostali o rekomendację trzech najlepszych firm z każdego wskazanego kraju i sektora, mając na uwadze siłę rynkową, rentowność, możliwość rozwoju, jakość zarządzania oraz przychody.

W kategorii najbardziej przekonywującej i spójnej strategii, PKN ORLEN zajął drugie miejsce wśród 60 firm nominowanych ze wszystkich sektorów, w Europie Środkowej i Wschodniej. To samo kryterium, obejmujące wyłącznie firmy polskie dało Koncernowi najlepszą pozycję w kraju. Sukces firmy jest tym większy, że w kategorii strategii firmy, ORLEN został uwzględniony po raz pierwszy.

PKN ORLEN został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów także w innych kategoriach. Firma uzyskała trzecie miejsce wśród przedsiębiorstw, w których zanotowano największą poprawę w spójności realizowanej strategii. PKN ORLEN zajął również trzecie miejsce w kategorii przedsiębiorstw o najbardziej przejrzystej księgowości. Ranking oceniał także użyteczność i zawartość informacyjną firmowych stron internetowych. Głosy ankietowanych uplasowały stronę korporacyjną ORLENU na czwartym miejscu w badanej części Europy.

Respondenci dobrze ocenili Zarząd PKN ORLEN. Firma w kategorii dostępności kadry zarządzającej pojawiła się po raz pierwszy i zajęła od razu ósme miejsce, ex equo z polskimi bankami - BPH i Pekao.

Wyróżnienia w niezależnym rankingu europejskim są dla PKN ORLEN szczególnie ważne, gdyż odzwierciedlają stopień realizacji działań i celów jakie Spółka postawiła przed sobą: konsekwentna realizacja strategii, oferowanie klientom najwyższej jakości produktów i usług, a także zapewnienie długofalowego wzrostu wartości firmy.

Wysokie miejsca w rankingu Euromoney, PKN ORLEN w kategoriach „przejrzystość księgowości i dostępności informacji o firmie”, są dla Koncernu wyjątkowo istotne, gdyż przykłada on szczególną wagę do działania zgodnie z zasadami transparentności i ładu korporacyjnego. Koncern systematycznie poszerza możliwości dostępu do informacji na temat firmy budując stałe, dobre relacje z inwestorami. Spółka na bieżąco informuje o istotnych wydarzeniach, decyzjach, wynikach finansowych, inwestycjach i programach rozwoju. Aby zapewnić szeroką komunikację Firma transmituje konferencje prasowe i walne zgromadzenia przez internet. W czerwcu, ORLEN jako pierwsza polska spółka publiczna zaoferuje Akcjonariuszom możliwość aktywnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez uruchomienie usługi z wykorzystaniem internetowej wysyłki instrukcji do głosowania dla pełnomocnika, w czasie rzeczywistym.