19.04.2006

ORLEN sponsorem obchodów Światowego Dnia Ziemi

"Rzeka" i wszystko to, co wiąże się z tym tematem w sposób pośredni i bezpośredni jest hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ziemi. Temat ten został wybrany po to aby, ukazać piękno wody i niepowtarzalność środowisk przez nią kreowanych, by podkreślić rolę wody w życiu naszym i naszej planety, a także po to by naświetlić problemy i zagrożenia z tym związane oraz pogłębić wiedzę młodego pokolenia na ten temat.

ORLEN jako największa w Polsce firma chemiczna czuje się odpowiedzialna za stan środowiska, w którym żyjemy, dlatego po raz kolejny obejmujemy patronat nad obchodami Dnia Ziemi. Już po raz jedenasty organizację obchodów koordynuje Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej.

W dniu 23 kwietnia 2006 r. na Polach Mokotowskich w Warszawie odbędzie się Festyn Dnia Ziemi, podczas którego zaprezentowane zostaną walory 23 parków narodowych Polski. Dla uczestników Festynu organizatorzy przygotowali również wiele atrakcyjnych konkursów, wystaw, prezentacji oraz pokazów dzięki którym będziemy mogli lepiej poznać działania na rzecz ochrony środowiska.

Do obchodów Dnia Ziemi włączają się również władze samorządowe powiatu płockiego organizując już po raz siódmy powiatowe obchody Dnia Ziemi. Oficjalne rozpoczęcie obchodów odbędzie się w dniu 20 kwietnia konferencją naukową zorganizowaną w siedzibie TNP pt. "Odpady a środowisko przyrodnicze Mazowsza Zachodniego". Podczas konferencji zaprezentowane zostaną dokonania w zakresie gospodarowania odpadami na Mazowszu Płockim, pokazane nowe wyzwania stojące przed nauką, administracją, a także przede wszystkim korzystającymi ze środowiska, zwłaszcza wobec wdrażania prawa ekologicznego i członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Na zakończenie obchodów Dnia Ziemi w powiecie płockim, w dniu 30 kwietnia br. odbędzie w Słubicach Festyn ekologiczny pod hasłem "Odzyskując odpady, chronimy środowisko".

Wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami ekologicznymi serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w festynach.