28.11.2006

PKN ORLEN S.A. najlepiej zinformatyzowanym przedsiębiorstwem w Polsce wg. Raportu TELEINFO 100

PKN ORLEN S.A. został uznany w Raporcie TELEINFO 100 za najlepiej zinformatyzowane przedsiębiorstwo roku 2006 w branży energetycznej. Tym samym spółka pokonała dwie inne nominowane firmy - BOT Elektrownię Bełchatów S.A. oraz SPEC-a S.A. Wielka Gala Złotych Laurów Teleinfo, w trakcie której wręczono tą prestiżową nagrodę, odbyła się 27 listopada br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie.

Nagroda główna przyznana PKN ORLEN S.A. to wyraz uznania dla zmiany sposobu zarządzania systemami teleinformatycznymi w spółce. Celem wdrożonych proaktywnych rozwiązań IT było dostarczenie klientowi nowego korzystniejszego rodzaju usług, co zostało docenione przez kapitułę „Złotych Laurów”.

- Zmiany wprowadzone przez Biuro Informatyki Koncernu opierały się na przebudowie głównego systemu biznesowego SAP R/3 i zostały wprowadzone w obszarach logistyki, sprzedaży hurtowej i rozliczeń akcyzowych, jak również wsparcia informatycznego dla wdrażanego programu Zarządzania przez Cele (MBO). Opracowano nowoczesne systemy spedycyjne w modernizowanych bazach magazynowych, a także unowocześniono systemy informatyczne terminala nalewczego w Płocku, które zintegrowano z systemami automatyki i systemem dozowania dodatków. Ponadto wdrożono rozwiązanie Pricenet firmy KSS do zarządzania cenami paliw w sieci detalicznej Koncernu. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zarządzanie informacją o cenach wszystkich 1400 stacji paliw PKN ORLEN. Zastosowano również szereg nowych rozwiązań tak w zakresie wsparcia sprzedaży hurtowej, jak i sprzedaży detalicznej - opisuje Mateusz Stefański, Dyrektor Biura Informatyki w PKN ORLEN S.A.

- Nagroda, którą otrzymało Biuro Informatyki PKN ORLEN S.A. dowodzi, iż zmiany zachodzące w obszarze IT naszego przedsiębiorstwa są zauważalne i doceniane przez wewnętrzne i zewnętrzne otoczenie firmy. Wdrożone najnowsze rozwiązania technologiczne a przede wszystkim zmiana filozofii działania IT w firmie, to dla nas wymierne korzyści w zakresie poprawy efektywności. Dzisiaj możemy pochwalić się bardzo dobrym modelem biznesowym przedsiębiorstwa - powiedział Jan Maciejewicz, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN ds. Zarządzania kosztami i Informatyki.

O nagrodzie Teleinfo 100 „Złote Laury” przyznawane są od 1998 r. przez Raport TELEINFO 100 w następujących kategoriach: administracja i służby publiczne, banki, ubezpieczenia i instytucje finansowe, energetyka, handel i usługi, przemysł budowlano-montażowy, drzewny, meblarski, przemysł chemiczny i farmaceutyczny, przemysł elektroniczny, elektromaszynowy, maszynowy, części metalowych i motoryzacyjny, przemysł spożywczy, przemysł wydobywczy, paliwowy, handel paliwami.