24.11.2006

Uzupełnienie składu Zarządu Mazeiku Nafta

Podczas piątkowego posiedzenia rady nadzorczej Mazeiku Nafta do Zarządu Spółki został powołany Pan Daniel Feldman Dyrektor "Big Sky Energy Corp.", Pan Paul Nelson English, Generalny Dyrektor Mazeiku Nafta, Pan Dariusz Formela, Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji PKN ORLEN S.A., oraz Pan Krystian Pater, Dyrektor Wykonawczy ds. Produkcji Rafineryjnej PKN ORLEN S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza wybrała Pana Martina J. Parra na stanowisko przewodniczącego rady.

Powołanie przez Yukos International UK BV przedstawicieli PKN ORLEN S.A. do zarządu Mazeiku Nafta, ma na celu sprawne przygotowanie przez wszystkie strony umowy operacji zamknięcia transakcji zakupu Mazeiku Nafta przez PKN ORLEN S.A.

Należy podkreślić, że zarząd Mazeiku Nafta, po niespodziewanej rezygnacji czterech członków uległ dekompozycji praktycznie paraliżując proces podejmowania ważnych dla Mazeiku Nafta decyzji z powodu braku wymaganego kworum. Uzupełnienie składu zarządu ma na celu ochronę wartości Mazeikiu Nafta poprzez zapewnienie kontynuacji funkcjonowania wszystkich organów Mazeikiu Nafta.

Przedstawiciele PKN ORLEN S.A., mają również za zadanie pomóc w nadzorze nad realizacją planu odbudowy instalacji rafineryjnych, zniszczonych podczas niedawnego pożaru.

PKN ORLEN S.A. podkreśla, że do czasu przejęcia kontroli korporacyjnej, odpowiedzialność za zarządzanie operacyjne Mazeiku Nafta ponoszą dotychczasowi właściciele tej firmy.