16.11.2006

Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. z możliwością głosowania z wykorzystaniem Internetu

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zaplanowanym na 30 listopada 2006 r, PKN ORLEN kolejny raz przeprowadzi transmisję internetową obrad, połączoną z możliwością głosowania z wykorzystaniem Internetu, czyli usługą proxy voting on-line.

PKN ORLEN proponuje swoim Akcjonariuszom rozwiązania umożliwiające aktywne uczestnictwo w walnych zgromadzeniach Spółki bez względu na odległość. Udostępniając usługę proxy voting on-line Koncern pragnie zachęcić wszystkich Akcjonariuszy, również posiadaczy mniejszych pakietów akcji, do zaangażowania się w proces podejmowania decyzji mających wpływ na obecny i przyszły kształt Spółki.

Wykorzystując nowe technologie i możliwości globalnej sieci internetowej, w dniu 30 listopada 2006 roku PKN ORLEN ponownie umożliwi swoim Akcjonariuszom aktywny udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem transmisji internetowej z opcją głosowania za pomocą Internetu. Głosowanie takie będzie dokonywane poprzez składanie pełnomocnikowi obecnemu na sali obrad, instrukcji do głosowania przez Internet w czasie rzeczywistym. Obsługa transmisji i przesyłania instrukcji do głosowania, odbywać się będzie w polskiej i angielskiej wersji językowej. Propozycja skierowana jest do wszystkich, którzy z różnych względów nie będą w stanie przybyć na salę obrad w Płocku.

Dostęp do głosowania na WZ poprzez Internet

Z usługi proxy voting on-line będą mogli korzystać Akcjonariusze, którzy wcześniej złożą świadectwo depozytowe w siedzibie spółki oraz dokonają odpowiedniej rejestracji. Dodatkowym warunkiem korzystania z oferowanej usługi, będzie udzielenie pełnomocnictwa kancelarii prawnej, której koszt w całości pokrywa Spółka. Przesyłanie instrukcji do głosowania będzie szyfrowane. System zrealizowany jest w technologii aplikacji WWW.

Po dokonaniu powyższych czynności Akcjonariusz uzyska indywidualne i niepowtarzalne hasło dostępu umożliwiające zalogowanie się do systemu internetowego, łączącego go z komputerem pełnomocnika obecnego na sali.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania haseł dostępu do transmisji oraz samego głosowania dostępne są na stronie www.orlen.pl w sekcji relacje inwestorskie.