11.05.2006

Spadek poziomu marży rafineryjnej Ural-Brent

W 1 kwartale 2006 r. na rynku odnotowano drastyczny spadek poziomu marży rafineryjnej i dyferencjału Ural-Brent - łącznie o 29% wobec analogicznego okresu zeszłego roku. Dodatkowo, zmniejszenie dostaw gazu i niskie temperatury utrudniły funkcjonowanie Grupy PKN ORLEN. W efekcie, pomimo wzrostów wolumenów sprzedaży hurtowej i detalicznej, wynik Grupy w pierwszym kwartale b.r. kształtował się podobnie do wyniku czwartego kwartału 2005 r.

Jednocześnie, analiza tendencji w kwietniu i maju br. pozwala optymistyczniej spojrzeć na wynik drugiego kwartału 2006 r. i realizację przyjętych założeń planistycznych. Od początku kwietnia warunki zewnętrzne, w których funkcjonuje Spółka zdecydowanie się poprawiły. Notowania rynkowe marży rafineryjnych i dyferencjału Ural-Brent były na początku drugiego kwartału łącznie wyższe o 52% wobec pierwszego kwartału tego roku.