10.03.2006

ORLEN kupuje akcje Polkomtela

PKN ORLEN wraz z trzema innymi polskimi spółkami podpisał umowę zakupu akcji Polkomtel SA, będących obecnie w posiadaniu TDC Mobile International. W momencie wejścia w życie umowy udział polskich firm w Polkomtelu wzrośnie z 61% do 75%. Zawarcie umowy pozwoli na dalszą realizację zapowiadanej dezinwestycji PKN ORLEN z Polkomtel S.A. w sposób korzystny dla Koncernu.

Umowa w sprawie nabycia 19,6% akcji Polkomtela od duńskiej firmy TDC Mobile International została zawarta przez cztery polskie spółki: KGHM Polska Miedź SA, PKN ORLEN, PSE SA i Węglokoks SA. Kupnem akcji był też zainteresowany brytyjski Vodafone.

Na podstawie umowy PKN ORLEN ma wejść w posiadanie 980.486 akcji Polkomtela, za cenę jednostkową nie wyższą niż 214,04 euro. Pula ta stanowi około 4,78% kapitału zakładowego tej spółki, jednak łącznie z udziałami nabytymi do tej pory przez pozostałe strony umowy, udział polskich firm w Polkomtelu przekroczy próg 75%.

- Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, jesteśmy zainteresowani taką formą dezinwestycji z Polkomtel S.A., która będzie najbardziej dla nas korzystna. W tym kontekście musieliśmy sprawnie zareagować na ofertę TDC. Zakup akcji od TDC jest elementem naszej strategii wyjścia z Polkomtel S.A. Nie mniej ważne jest zabezpieczenie naszych interesów w Polkomtelu w okresie zanim sprzedamy jego akcje - powiedział wiceprezes PKN ORLEN Cezary Smorszczewski.

Umowa w sprawie nabycia udziałów Polkomtel SA od TDC Mobile Interbational A/S została zawarta pod warunkiem, że zostanie uchylone bądź wygaśnie zabezpieczenie sądowe zakazujące duńskiej spółce sprzedaży akcji Polkomtela. Oznacza to, że strony kupujące będą miały prawo odstąpienia od zapisów umowy, jeśli do 10 marca 2009 będą istnieć jakiekolwiek przeszkody związane ze sporami między TDC Mobile International a Vodafone.

Strony umowy zobowiązały się do wspólnego głosowania w sprawie podziału dywidend na rzecz akcjonariuszy. Dotyczy to zarówno niepodzielonego zysku netto za lata poprzedzające 2005 r., jak i 100% zysku za rok 2005 i rok 2006, oraz nie mniej niż 50% zysków netto Polkomtela, które zostaną osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

Decydując się na zakup akcji, inwestorzy ustalili także plan działania w przypadku problemów z porozumieniem w kwestii sposobu zarządzania spółką. W myśl umowy, jeżeli w ciągu najbliższego roku nie zostaną ustalone wspólne stanowiska w tej sprawie, będzie to oznaczało automatyczną zgodę sygnatariuszy na upublicznienie poprzez giełdę nabytych akcji Polkomtela.