31.03.2006

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie posiedzenia w dniu 31 marca 2006 r.

W związku z potrzebą poszerzenia kompetencji Zarządu PKN ORLEN S.A., Rada Nadzorcza zdecydowała o odwołaniu z dniem 31 marca 2006 r. ze składu Zarządu jego Członka, Pana Dariusza Witkowskiego oraz powołała na funkcję Członka Zarządu Pana Krzysztofa Szwedowskiego.

Pan Krzysztof Szwedowski, urodzony w 1965 roku, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, mgr prawa, adwokat, ukończył aplikację prokuratorską w 1992 roku i kontrolerską w 2004 roku.

Doświadczenie zawodowe:

  • od września 2005 r. doradca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  • październik 2001 r. – sierpień 2005 r. wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli
  • kwiecień 1999 r. – grudzień 2001 r. członek Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych przy Prezesie Rady Ministrów
  • marzec 1993 r. – wrzesień 2001 r. Urząd Ochrony Państwa od maja 1998 r. - Zastępca Szefa Urzędu Ochrony Państwa
  • wrzesień 1990 r. – luty 1993 r. aplikacja w Prokuraturze Wojewódzkiej w Bydgoszczy, a następnie asesor w Prokuraturze Rejonowej w Bydgoszczy