20.10.2006

Spór arbitrażowy z Agrofert

PKN ORLEN S.A. dotąd nie otrzymał odpisu pozwu Agrofert o zapłatę 17,4 mld koron. Jednakże, jak to miało miejsce kilkakrotnie, Agrofert działaniami medialnymi uprzedza swoje postępowanie na drodze prawnej. 

PKN ORLEN S.A. jest już w sporze arbitrażowym z Agrofert i komunikuje się w sposób przyjęty w takich sytuacjach poprzez swoich przedstawicieli prawnych.

- Agrofert po raz kolejny narusza dobre obyczaje przyjęte w biznesie, PKN ORLEN S.A. kwestionuje kolejne bezpodstawne roszczenia i oczekuje obiektywnego rozstrzygnięcia powództw, które zostały już wniesione do arbitrażu - powiedział Cezary Smorszczewski, Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A.