05.10.2006

Spotkanie Wiceprezesów Zarządu

W dniu 4 października 2006 Wiceprezesi Zarządu PKN ORLEN Cezary Smorszczewski i Cezary Filipowicz spotkali się z syndykiem masy upadłościowej Yukos Oil Company Eduardem Konstantynowiczem Rebgunem. Spotkanie poświęcone było przede wszystkim uzgodnieniu spraw związanych z arbitrażami dotyczącymi roszczeń z tytułu dostaw ropy przez spółkę Petroval. Petroval był spółką zależną Yukos Finance, której głównym udziałowcem był Yukos Oil Company. Yukos Oil Company gwarantował wypełnienie przez Petroval zakontraktowanych dostaw. Z tytułu nie wywiązania się z kontraktu przez Petroval, PKN ORLEN ubiega się o zapłatę przez Yukos Oil Company kary umownej.

Ponadto, rozmowa dotyczyła sposobu i postępów wykonania przez Pana Eduarda Konstantynowicza Rebguna postanowienia Sądu Upadłościowego w Stanach Zjednoczonych z dnia 26 maja 2006 r.