31.10.2006

Stanowisko PKN ORLEN SA

PKN ORLEN stanowczo dementuje spekulacje, że w jego interesie leży obniżenie wartości nabywanej spółki Możejki Nafta. PKN ORLEN podkreśla, że inwestycja w Możejki Nafta jest największą w historii polskiej gospodarki a w interesie Koncernu jest zwiększenie wartości jego inwestycji. Stąd spekulacje jakoby Koncern był zainteresowany działaniem odwrotnym i współpracował w tej sprawie z obecnymi menedżerami MN są absurdalne.

Jednocześnie Koncern stoi na stanowisku, iż w okresie poprzedzającym sfinalizowanie transakcji winna być zachowana ciągłość zarządzania, zaś wszelkie decyzje, także personalne, winny być ewentualnie podejmowane po zakończeniu transakcji.