13.10.2006

Zatrzymanie instalacji Hydrokrakingu

W dniu 13 października br. zatrzymana została instalacja Hydrokrakingu w płockiej rafinerii PKN ORLEN. Postój instalacji związany jest z koniecznością wymiany zużytych elementów instalacji. Przestój trwać będzie ok.12 dni, kiedy to zakończą się prace remontowe i przeprowadzone zostaną ostateczne próby sprawności. Oznacza to że remont zostanie wykonany w rekordowo szybkim czasie - standardowo tego typu prace trwają ok. 18 dni. Na okoliczność koniecznego remontu instalacji Hydrokrakingu, przygotowany został precyzyjny harmonogram prac remontowych jak i scenariusze funkcjonowania pozostałych instalacji.

PKN ORLEN zapewnia, iż przestój instalacji nie będzie miał wpływu na podaż paliw oferowanych przez PKN ORLEN. Koncern zapewnił import dodatkowych wolumenów paliw, który w całości zrekompensuje zmniejszenie produkcji związane z wyłączeniem Hydrokrakingu. Brak możliwości importu dodatkowych wolumenów z Rafinerii Możejki Nafta zrekompensowany będzie skróceniem czasu remontu oraz importem z innych kierunków. Oznacza to, że zarówno zaopatrzenie stacji jak i realizacja kontraktów hurtowych przebiegać będzie w sposób ciągły.