31.01.2006

Walne Zgromadzenie w Internecie

Informacja na temat procesów restrukturyzacji i zmiany w składzie Rady Nadzorczej to zasadnicze punkty obrad zaplanowanego na jutro Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN. Spotkanie będzie można również obserwować on-line śledząc transmisję NWZA za pośrednictwem strony internetowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w płockim Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41. Porządek obrad poza ustaleniami formalnymi przewiduje dwa punkty merytoryczne.
Jeden z nich to przekazanie akcjonariuszom przez Zarząd informacji na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym o utworzeniu spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN. Kolejnym punktem będzie podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej.

Dla akcjonariuszy, którzy nie mogą dotrzeć w tym dniu do Płocku oraz wszystkich zainteresowanych bieżącym śledzeniem wydarzeń w PKN ORLEN, Koncern zorganizował transmisję on-line obrad jutrzejszego NWZA. Spotkanie będzie można obserwować za pośrednictwem strony internetowej Koncernu. Aby skorzystać z tej formy przekazu, należy kliknąć banner informacyjny dotyczący NWZA na www.orlen.pl, co spowoduje automatyczne przekierowanie na adres strony internetowej obsługującej przekaz.