12.12.2007

AB Mazeikiu Nafta przedstawiła plany budowy rurociągu produktowego

Zgodnie z litewskim prawem, należąca do PKN ORLEN litewska rafineria AB Mazeikiu Nafta złożyła w Ministerstwie Gospodarki plany budowy rurociągu produktowego w dwóch wariantach: Możejki - Butynga i Możejki - Kłajpeda. Realizacja tej inwestycji pozwoli na niezakłócony transport produktów rafineryjnych i wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Litwy.

Przedstawienie planów Mazeikiu Nafta Ministerstwu Gospodarki przed wyborem ostatecznego wariantu wymagane jest przez litewskie prawo.

Plan budowy rurociągu produktowego (kilka scenariuszy) został opracowany w związku potrzebą zagwarantowania stabilności produkcji w rafinerii oraz usprawnieniem przesyłu produktów przeznaczonych na eksport. Obecnie są one transportowane do terminala w Kłajpedzie koleją. Budowa rurociągu produktowego jest jednym z elementów Programu Budowy Wartości przygotowanego dla MN przez głównego akcjonariusza - PKN ORLEN.

Inwestycja jest związana z poszukiwaniem przez rafinerię bardziej efektywnych i bezpiecznych sposobów przesyłu produktów. Wybór najlepszego scenariusza budowy rurociągu zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych procedur, w tym planowania przestrzennego i oceny oddziaływania na środowisko naturalne.

Szerszą informację na temat planów budowy rurociągu będzie można znaleźć na stronie www.nafta.lt.