21.12.2007

PKN ORLEN podpisał dziś z EBI umowę kredytową

PKN ORLEN i Europejski Bank Inwestycyjny podpisały dzisiaj umowę na kredyt w wysokości 300 mln euro. Suma ta przeznaczona zostanie na finansowanie części kosztów budowy kompleksu do produkcji paraksylenu (PX) i kwasu tereftalowego (PTA). Nowe instalacje będą jedynymi tej wielkości w Polsce.

Budowa kompleksu aromatów realizowana jest w ramach rozwoju segmentu petrochemicznego Koncernu. Inwestycja pozwoli PKN ORLEN przedłużyć łańcuch tworzenia wartości w obszarze petrochemii i wpłynie na zwiększenie mocy przerobowych Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Stworzy również około 200 nowych miejsc pracy w regionach, w których bezrobocie znacznie przekracza polską średnią.

Uruchomienie instalacji do produkcji kwasu tereftalowego o mocy wytwórczej 600 tys. ton rocznie, planowane jest na IV kwartał 2010 roku. Zlokalizowana będzie ona na terenie będącym własnością PKN ORLEN, przyległym do Zakładów Azotowych Anwil SA we Włocławku. W tym samym czasie do 400 tys. ton /r zwiększone zostaną moce produkcyjne paraksylenu stanowiącego bezpośredni surowiec do produkcji PTA, w płockim zakładzie produkcyjnym.

Paraksylen jest bezbarwną cieczą o aromatycznym zapachu, a powstający z niego kwas tereftalowy ma postać ciała stałego o białym kolorze. Produkowana z PTA folia PET jako doskonały materiał plastyczny ma szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Służy m.in. do konfekcjonowania produktów spożywczych czy drobnej galanterii metalowej, produkcji butelek do napojów czy też naczyń jednorazowych. Jest też składnikiem włókien poliestrowych ( materiały, odzież, dywany).

Europejski Bank Inwestycyjny - w Polsce, jak i w innych krajach UE, wspiera projekty inwestycyjne mające na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów, wzmacnianie konkurencyjności ekonomicznej i poprawę poziomu życia mieszkańców. Od 1990 r. EBI udzieliło wsparcia dla polskich projektów w wysokości 15 mld euro.