29.11.2007

Marka ORLEN wkracza na Litwę i Łotwę

Uruchomienie 120 stacji własnych, zdobycie 20% udziału w skonsolidowanym rynku litewsko - łotewskim, wprowadzenie marek stacji ORLEN Lietuva i ORLEN Latvija to trzy filary rozwoju sieci detalicznej PKN ORLEN na rynkach krajów bałtyckich. Na stacjach wraz z marką premium pojawią się najwyższej jakości paliwa VERVA, jak również wprowadzone zostaną nowe standardy oferty pozapaliwowej oraz gastronomii.

Planując strategię rozwoju sieci detalicznej na Litwie i Łotwie PKN ORLEN wyznaczył sobie ambitne cele. Koncern założył zdobycie pozycji lidera w tym regionie, przy jednoczesnym zapewnieniu długofalowego wzrostu wartości i efektywności finansowej.

NOWA SIEĆ STACJI
Tworzenie sieci detalicznej na Liwie i Łotwie opierać się będzie na trzech etapach realizacji planów, które w perspektywie 5-letniej pozwolą zdobyć 20% skonsolidowanego rynku obydwu krajów.

W fazie pilotażowej, do końca 2008 roku PKN ORLEN będzie koncentrować się na przejęciach wybranych obiektów lub sieci i działaniach przygotowawczych do inwestycji budowlanych. W drugim etapie, planowanym na lata 2009-2010, kontynuowany będzie proces przejęć, ale główne działania skupią się na uruchamianiu nowobudowanych stacji. Ostatnia faza poświęcona będzie umacnianiu pozycji sieci na rynkach bałtyckich i sfinalizowaniu planów budowy obiektów. Założenia harmonogramu wskazują, iż do 2012 roku w ramach przejęć zakupionych zostanie około 20 stacji na Litwie i ok. 25 na Łotwie. W tym czasie na rynku litewsko-łotewskim pojawi się 75 nowowybudowanych obiektów. W okresie realizacji planów zakupowo-budowlanych stale rozwijany będzie również system franczyzowy. Zakładane jest, że w ramach tego systemu do 2012 roku podpisanych zostanie 75 umów z partnerami zewnętrznymi.

W efekcie, finalizując realizację planów Koncern powinien zarządzać siecią około 230 stacji w regionie bałtyckim i osiągnąć zakładane 20 % udziału w rynku litewsko-łotewskim.

NOWA MARKA
Specyfika rynku litewskiego i łotewskiego oraz oczekiwania konsumentów wyrażone w wynikach badań rynkowych zdecydowały o wprowadzeniu jednej marki stacji paliw, w odróżnieniu od rynków polskiego, czeskiego i niemieckiego gdzie w każdej z tych sieci PKN ORLEN funkcjonują dwie marki- premium i ekonomiczna.
Sieć w krajach nadbałtyckich będzie reprezentowała standard premium przypisany do marki ORLEN uzupełnionej o nazwę kraju czyli ORLEN Lietuva i ORLEN Latvija. Będą one pozycjonowane w oparciu o zasadę "wysoka jakość za przystępną cenę".

Jako pierwsza zadebiutuje marka ORLEN Lietuva, która zastąpi dotychczas istniejący brand Ventus. Decyzja o zmianie została podyktowana wynikami badań, które wskazały na fakt, iż marka ORLEN jest na Litwie akceptowana i cieszy się zaufaniem klientów. Kojarzona jest ona z gwarancją wysokiej jakości produktów i usług. Procesowi rebrandingu poddane zostaną funkcjonujące dotychczas 34 stacje Ventus.

INNOWACYJNA OFERTA
Na wszystkich stacjach tworzących sieć ORLEN Lietuva wprowadzony zostanie nowy standard oferty paliwowej - benzyny bezołowiowe 95 i 98 oraz Diesel. Najważniejszym elementem oferty będą wzbogacane paliwa Verva reprezentujące najwyższą jakość i nowoczesną technologię. Na stacjach ORLEN Lietuva kierowcy będą mogli zatankować benzynę Verva 95 i olej Verva Diesel.
Po dwóch latach funkcjonowania w Polsce VERVA zajmuje najwyższą pozycję w kategorii znajomości wśród kierowców, marek paliw premium, wyprzedzając marki takie jak V-Power, Ultimate czy Suprema.

Sklepy oferujące produkty pozapaliwowe zlokalizowane będą na zdecydowanej większości stacji ORLEN Lietuva (95% - 100%) i zaprezentują nowy, bardzo przyjazny klientom format. Wewnątrz sieci funkcjonować będzie także innowacyjna oferta gastronomiczna - wprowadzona poprzez markę "stop cafe BISTRO".