20.02.2007

Pół miliona złotych na bezpieczeństwo na drogach w Polsce

Podczas Gali Bezpieczeństwa, 20 lutego br w Zamku Królewskim w Warszawie, 15 zwycięzców pierwszej edycji Konkursu Inicjatyw Bezpieczne Drogi otrzymało nagrody za zrealizowane akcje na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Laureaci, oprócz nagród finansowych na łączną sumę 500.000 PLN, otrzymali Złote Tarcze Bezpieczeństwa. Uroczystość była także okazją do podsumowania programu „ORLEN. Bezpieczne Drogi” za rok 2006.

Nagrody dla najlepszych organizatorów akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego mają być, zgodnie z regulaminem, przeznaczone na rozwijanie społecznie ważnych działań w tym zakresie. Zwycięskie inicjatywy zostały wyłonione przez Kapitułę Konkursu spośród 247 zgłoszeń nadesłanych do Konkursu.

W skład Kapituły weszli Piotr Kownacki - Prezes PKN ORLEN, Róża Thun- Szefowa Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce, Krzysztof Hołowczyc- Fundacja „Kierowca Bezpieczny”, ks. Marian Midura- Krajowy Duszpasterz Kierowców, Andrzej Wojciechowski- Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, Jacek Pieśniewski- Redaktor Naczelny tygodnika MOTOR, Aleksander Żyzny- Program 1 Polskiego Radia oraz Mł. Inspektor Mariusz Wasiak- Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Nagrody główne zostały przyznane w 3 kategoriach:

• Inicjatywa Ogólnopolska
1. miejsce (70.000 PLN): akcja „Bezpieczna Szkoła przy Drodze”, organizowana przez Redakcję magazynu „Transport Polski” z Łodzi
2. miejsce (50.000 PLN): „Akcja Krzyś”, organizowana przez Fundację ,,Krzyś”.
3. miejsce (30.000 PLN): akcja „Szkolenie ratowników drogowych”, organizowana przez Automobilklub Stołeczny Moto-Auto-Klub „MAK” z Warszawy

• Inicjatywa Regionalna
1. miejsce (50.000 PLN): akcja „BRD wspólną troską obszarów przygranicznych”, organizowana przez Automobilklub Chełmski
2. miejsce (30.000 PLN): akcja „Ambuś i My – ratownicy na medal", organizowana przez Gimnazjum w Świerzawie
3. miejsce (20.000 PLN): akcja dotycząca szkoleń z zakresu ratownictwa drogowego , organizowana przez Harcerską Grupę Ratowniczą Starachowice

• Inicjatywa Lokalna
1. miejsce (50.000 PLN): akcja propagująca bezpieczne zachowania na drodze wśród rowerzystów organizowana przez Warszawską Masę Krytyczną.
2. miejsce (30.000 PLN): akcja „Gminne Centrum Edukacji Komunikacyjnej z BRD”, organizowana przez Publiczne Gimnazjum w Białej
3. miejsce (20.000 PLN): akcja „Szkoła Trzeźwych Kierowców w Nowym Targu”, organizowana przez Urząd Miasta Nowy Targ

W myśl regulaminu konkursu Kapituła przyznała również sześć nagród specjalnych w następujących kategoriach:

  • „Niechroniony” uczestnik ruchu drogowego – nagrodę otrzymało Starostwo Powiatowe w Ełku za akcję „Bezpieczna Droga do Szkoły w Krainie Bociana”
  • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – nagrodę otrzymało Przedszkole Miejskie nr 3 w Żninie za akcję „Pomarańczowa Pelerynka”
  • Szkoła – nagrodę otrzymało Renault Polska za akcję „Bezpieczeństwo dla Wszystkich”
  • Działania automobilklubu – nagrodę otrzymał Automobilklub Mielecki za akcję „Szkoła Jazdy dla Kierowców w Zimie i Jesieni”
  • Niepełnosprawni uczestnicy ruchu drogowego – nagrodę otrzymał Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczka z Mielca, za akcję „Niepełnosprawni- Sprawni na Drodze”
  • Ratownictwo/Pierwsza pomoc – nagrodę otrzymało Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeństwo", za akcję „Kołnierz standardem – alternatywą kalectwa”

Laureaci Nagród Specjalnych otrzymali czeki o wartości 25.000 PLN każdy.

Gala Bezpieczeństwa była podsumowaniem pierwszej edycji programu na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach „ORLEN. Bezpieczne drogi”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez PKN ORLEN wraz z Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”.

Program składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to ogólnopolski konkurs na najciekawsze i najskuteczniejsze inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Konkurs Inicjatyw BEZPIECZNE DROGI jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, automobilklubów), jak i do szkół, uczelni, firm, jednostek samorządowych i osób fizycznych, a więc potencjalnie do wszystkich, którzy mogą społecznie działać na rzecz bezpieczeństwa drogowego. Ideą organizatorów jest inspirowanie, pomoc w realizacji i nagradzanie najciekawszych inicjatyw służących realnej poprawie bezpieczeństwa na naszych drogach.

Drugim, ważnym elementem programu jest emisja, na antenie TVP 2, cyklu materiałów telewizyjnych, zrealizowanych z udziałem Krzysztofa Hołowczyca, pod tytułem „Eksperyment Życie”, które w atrakcyjny dla widza sposób przedstawiają zagrożenia wynikające z niezachowania zasad bezpiecznej jazdy. W 2006 roku zrealizowano 6 dwuminutowych etiud filmowych, które były prezentowane w ramach bloków poświęconych bezpieczeństwu drogowemu (Bezpieczne drogi), nadawanych w dniach szczególnego natężenia ruchu oraz jako odrębne pozycje programowe. W 2006 r. filmy Eksperyment Życie obejrzało w sumie ponad 55 milionów widzów.

O wszystkich zgłoszonych do Konkursu można przeczytać na stronie internetowej: www.orlenbezpiecznedrogi.pl

Więcej informacji: Fundacja Kierowca Bezpieczny Tel. (22) 869 01 46 info@orlenbezpiecznedrogi.pl www.orlenbezpiecznedrogi.pl